Ny veileder hjelper deg å unngå fellene når steinkirken skal fikses

Tingelstad gamle kirke, også kjent som St. Petri kirke. Foto: Fabrica
Publisert: 30/07/2021
Hastverksarbeid lønner seg sjelden når det er snakk om rehabilitering av gamle bygninger.

Det knytter seg ofte mye usikkerhet ved istandsetting og rehabilitering av kirkebygg. Hva er årsaken til skader, hva bør gjøres, hvordan skal det istandsettes og hvilken kompetanse trenger man for å få utført arbeidet. De økonomiske konsekvenser er ofte også usikre.

Ikke alltid komplisert

For å minske risikoen ved slike prosjekter, kan det være viktig og nødvendig å gjennomføre et forprosjekt.  Et forprosjekt inneholder en serie undersøkelser som skal avdekke skadebildet på en kirke. Hensikten er å forstå skadene og vurdere deres risiko, slik at en kan utføre bærekraftig, vedlikeholdsvennlig istandsetting. Undersøkelsene kan være svært enkle, som å fastslå lekkasje i en nedløpsrenne. Andre er mer komplekse og trenger spesialkompetanse.

Laget for forvaltere

Riksantikvaren og KA har tatt initiativ til utarbeidelsen av en egen veileder for hvordan man kan gjennomføre et forprosjekt for istandsetting av en middelalderkirke i stein. Veilederen er utarbeidet av Fabrica og er laget for kirkeverger og andre som har ansvaret for forvaltning og istandsetting av disse kirkene. Her finner du råd, hjelp og beskrivelser av hva et forprosjekt kan inneholde og hvordan det kan gjennomføres.  

Veilederen finner du HER.

Her finner du også tre filmer som går ytterligere i dybden på temaet.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone