Ville ut av dårlig avtale – endte med økte utgifter

Bildet viser en annen printer enn den saken handler om. Foto: © BrokenSphere / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Publisert: 17/06/2021
Kirkelig Ressurssenter ønsket seg ut av leieavtalen på en kopimaskin som ikke svarte til forventningene. Office Management svarte med å fakturere enda mer.

– Det er to viktige lærdommer å trekke ut av denne saken: Unngå dette firmaet. Og sjekk alle fakturaer grundig, slik at du betaler i henhold til avtalen.

Det sier advokat og spesialrådgiver i KA, Bente Vangdal Espenes. Hun representerer Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, som har fått en forliksklage på seg i forbindelse med en sak som startet i 2016. Stiftelsen trengte en kopimaskin og inngikk avtale med firmaet Office Management om leie av en brukt printer samt service på denne.

Avtalte redusert pris

Maskinen svarte imidlertid ikke til forventningene, og i 2018 tok Ressurssenteret kontakt med utleieren for å forsøke å komme ut av avtalen. Office Management tilbød først en ny og dyrere maskin, noe Ressurssenteret takket nei til.

Firmaet tilbød da en prisreduksjon, noe som også fremgår av den reforhandlede avtalen. Her er forholdet mellom leiepris og servicepris kraftig endret, men Ressurssenteret fikk forsikringer om at dette kun handlet om «interne forhold» og «formaliteter».

I ettertid viser det seg Office Management fakturerte nærmere det dobbelte av prisen i den nye avtalen.

– Utgangspunktet var at Ressurssenteret ville ut av avtalen fordi leveransen var for dårlig og prisen for høy. Resultatet ble fullstendig motsatt, nemlig at avtalen fortsatte til en langt høyere pris, oppsummerer advokat Bente Vangdal Espenes.

Betalte mer i stedet for mindre

Dette oppdaget imidlertid ikke Ressurssenteret før i 2020, etter en periode med mange presserende oppgaver: De hadde betalt 1.520 kroner mer per måned med den nye avtalen enn med den gamle – til tross for at den nye avtalen sier eksplisitt at prisen skulle være 1.148 kroner (dvs. 1.435 kr. inkl. moms) lavere enn før.

– Det betyr at Ressurssenteret er fakturert 2.955 kroner for mye per måned fra og med 2018 og dermed allerede har betalt for hele avtaleperioden, som varer til oktober 2022, oppsummerer Espenes.

– Likevel fortsetter Office Management å sende fakturaer.

Skal møtes i forliksrådet

Ressurssenteret har, for å få saken ut av verden, flere ganger tilbudt Office Management å hente maskinen to år før avtalens utløpstid – til tross for at hele perioden er betalt for.

Like over nyttår i år sendte Ressurssenteret tilbud om henting også til De Lage Landen Finans Norge (DLL), som er det firmaet Office Management er leverandør for og som er en del av totalleveransen. DLL svarte med inkassovarsel og forliksklage.

Behandling av saken er ikke berammet ennå. Ressurssenterets advokat har lagt ned påstand om frifinnelse for Kirkelig Ressurssenter og at De Lage Landen Finans Norge og Office Management betaler alle Ressurssenterets utgifter knyttet til saken.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone