Bli med på laget! To ledige stillinger i KA

Det er lenge siden sist KA-staben var på tur (august 2019), men vi har et håp om at det snart vil skje igjen.
Publisert: 20/05/2021
KA lyser ut fast stilling som rådgiver innen økonomi og administrasjon og vikariat som kurskoordinator/sekretær/prosjektkoordinator.

SØKNADSFRISTEN FOR DISSE STILLINGENE ER UTLØPT

To stillinger i KA lyses nå ut med søknadsfrist 6. juni:

Seniorrådgiver/spesialrådgiver – økonomi og administrasjon (fast stilling)

KA yter service og rådgivning innenfor fagområder som er sentrale for våre medlemmer. Rammebetingelsene for tros- og livssynssektoren er i endring, og det er derfor stor etterspørsel etter faglig bistand innenfor økonomi/regnskap, budsjettarbeid, revisjon, fundraising, virksomhetsstyring, IKT og relevant lov og regelverk. I KA vil du få bruke din fagkompetanse overfor en samfunnsbyggende ideell sektor. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Rådgivning, kurs og veiledning og informasjon til KAs medlemmer innenfor det økonomifaglige området, inkl. relevant lov og regelverk 
 • Utviklingsansvar for bedre felles IKT- verktøy og digitale løsninger    innen områdene lønn, personal og regnskap  
 • Innsamling og analyse av økonomidata som kan belyse utviklingstrekk og utfordringer på sektoren   
 • Deltagelse i utvalg/utredningsarbeid  
 • Noe reising må påregnes

Les mer og søk på stillingen på kirkejobb.no.

Kurskoordinator/rådgiver – Administrasjons- og arbeidsgiveravdelingen (vikariat august 2021 – april 2022)

Denne stillingen er delt mellom kursvirksomheten og arbeidsgiveravdelingen. I KA får du ansvar og tillit, og du må ha evne til å jobbe selvstendig og drive prosjekter og prosesser fremover. Samtidig har vi et svært godt arbeidsmiljø, med åpne dører og lav terskel for faglig samarbeid og dialog, både innenfor avdelingen og på tvers i organisasjonen.  

Arbeidsoppgaver:

Kurskoordinator 

 • Bestilling av lokaler/kursopphold 
 • Administrasjon av påmeldinger 
 • Publisere kommende kurs på web og følge opp kursnettsidene 
 • Kontakt med ev oppfølging av påmeldte og foredragsholdere 
 • Hoste/tilrettelegge webinarer 
 • Fakturere kurs 

Sekretærfunksjon for driftsstyret for Kirketjener-/gravplasskolen 

 • Tilrettelegge for fagutvalget 
 • Arrangere kurs  
 • Forberede og følge opp styremøter 
 • Stipendhåndtering 

Prosjektkoordinator/rådgiver i arbeidsgiveravdelingen 

 • Tilrettelegge og planlegge partssammensatte utvalg 
 • Sekretær/utredningsoppgaver for utvalgene 
 • Svare på spørsmål fra medlemmene på telefon og e-post 
 • Følge opp nettsidene og skrive/oppdatere artikler

Les mer og søk på stillingen på kirkejobb.no.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone