Til arbeidstakerne på KA-sektoren: Gratulerer med 1. mai!

«Over 7.000 engasjerte ansatte med ulik fagbakgrunn står her sammen om et viktig oppdrag i kirke og samfunn», skriver Marit Halvorsen Hougsnæs. Foto: Bo Mathisen
Publisert: 30/04/2021
Et organisert arbeidsliv er et gode også for kirkelig, ideell sektor, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs.

I snart 25 år har KA-sektoren vært et eget tariffområde. Alle som jobber i Den norske kirke eller i en kirkelig organisasjon med KA-medlemskap har derfor lønns- og arbeidsforhold regulert i de samme tariffavtaler. Avtalene står vi sammen med 22 fagforeninger om:

Akademikerforbundet, Arkitektenes landsforbund, Creo, Delta, Den norske kirkes presteforening, Det Norske Diakonforbundet, Econa, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Forskerforbundet, Kirkelig undervisningsforbund, Lederne, Naturviterne, NITO, Norges Juristforbund, Norsk lektorlag, Norsk sykepleierforbund, Parat, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna og Utdanningsforbundet.

I alle disse fagforeningene finnes medarbeidere med sterkt engasjement og bred kompetanse. De jobber for å ivareta sine medlemmer på KA-sektoren gjennom hele året. Det er det viktig at noen gjør. Kirkelige arbeidsplasser er ikke nødvendigvis som søndagsskoler å regne. Overalt hvor det er folk, trengs det noen som ser lenger enn seg selv, som stiller opp for andre og jobber fram gode løsninger både for den enkelte og for fellesskapet.

Som sjef i KA vil jeg gratulere dere med 1. mai. Arbeidernes dag har siden 1947 vært en offentlig høytids- og flaggdag med røtter tilbake til 1890. Et organisert arbeidsliv er et gode også for kirkelig, ideell sektor. Over 7.000 engasjerte ansatte med ulik fagbakgrunn står her sammen om et viktig oppdrag i kirke og samfunn.

I arbeidet kjenner også vi igjen utfordringer i møte med «The hill we climb», slik den unge poeten Amanda Gorman skildret utfordringene for sitt land USA i dette berømte diktet tidligere i år. Og som henne tror jeg at gjennombruddene, forandringen og forbedringen også på vår sektor vokser seg sterkest fram gjennom «all the bridges we’ve made» i samarbeidet mellom partene i det kirkelige arbeidsliv.

God 1. mai.

Marit Halvorsen Hougsnæs
Administrerende direktør
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone