Deler ut 59,3 millioner til sikring av verdifulle kirker

Røyken kirke i Asker kommune er datert til 1229. Foto: KA
Publisert: 08/04/2021
Steinkirker fra middelalderen prioriteres ekstra høyt, men alle kirker fra før 1851 kan søke midler til utskifting av elanlegg.

«Som et ledd i regjeringens innsats for å få Norge ut av koronakrisen, har Stortinget i 2021 gitt en ekstrabevilgning på 59,3 mill. kroner over Barne- og familiedepartementets budsjett til bevaringen av kulturhistorisk viktige kirkebygg», heter det i følgeskrivene fra Riksantikvaren, som forvalter midlene.

I denne delen av satsingen på å sikre verdifulle kirker, deles det ut penger til følgende tiltak.

  • Klimaskallsikring (steinkirker fra middelalderen) – inntil 1.000.000 kroner
  • Forprosjekt slokkeanlegg (steinkirker fra middelalderen) – inntil 300.000 kroner
  • Forprosjekt utbedring av murverk (steinkirker fra middelalderen) – inntil 300.000 kroner
  • Utskifting av elektrisk anlegg (kirker fra 1850 og eldre) – inntil 300.00 kroner

– Det er verdt å merke seg at det denne gangen er mulig å søke om midler til forprosjekter, både til slokkeanlegg og til utbedring av murverk. Dette vil være kjærkomment for mange, sier direktør i KAs avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning, Randi Moskvil Letmolie.

– Disse midlene skal gå til kirker som står sentralt i vår kristne kulturarv, og som det er viktig at vi tar godt vare på. I tillegg er hensikten med bevilgningen å stimulere til aktivitet i byggesektoren og i håndverksbedrifter med særlig kompetanse på kulturminneforvaltning, sier tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en pressemelding.

Søknadsfristen er 21. mai. Prosjekter som får støtte må være ferdigstilt innen utgangen av oktober 2022.

Søknadsskjema finnes i Kirkebyggdatabasen.

Les mer om støtteordningen på kirkebyggavdelingens sider.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone