Jobber for å sikre verdifulle kirker

Skjermdump fra Storymaps
Publisert: 17/03/2021
Her kan du sjekke hvor utsatt din kirke er for akutte naturskader.

På grunn av klimaendringer kan risikobildet rundt kirkebygg endre seg, og kirker som har stått trygt i mange hundre år kan måtte vernes mot plutselig naturskade som flom og skred.  

Prosjektet «Kirkebygg og akutte naturskader» ble utført i 2020 av KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, i samarbeid med Riksantikvaren. Prosjektet ble finansiert av midler fra Barne- og familiedepartementet.

961 kirker er vernet eller fredet og dermed klassifisert som kulturhistorisk viktige. Som en del av prosjektet gjorde Norges geologiske institutt (NGI) en kartlegging som konkluderte med at 81 av disse ligger utsatt til for flom og/eller skred.

I denne oppsummeringen av prosjektet kan du blant annet se hvilken fareklasse hver av landets 1.635 kirker tilhører.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone