Reforhandler åtte særavtaler

Forhandlingssjef i KA, Anne Cecilie Andresen. Foto: KA
Publisert: 02/03/2021
Partene på KA-sektoren møtes til forhandlinger for første gang siden streiken ble avsluttet.

Onsdag 3., fredag 5. og mandag 8. mars skal KA reforhandle åtte særavtaler med arbeidstakersiden. Avtalene utløp 31.12.2020, men forhandlingene ble utsatt på grunn av utsatt hovedoppgjør og streik.

– Dette er første forhandling etter at streiken ble avsluttet, og vi ønsker gode, konstruktive forhandlinger der vi gjenopptar det gode samarbeidet mellom partene, sier forhandlingssjef i KA, Anne Cecilie Andresen.

Avtalene som skal reforhandles er:

  • Særavtale om reiseregulativet
  • Særavtale om arbeidstøy
  • Særavtale for ledere
  • Særavtale for barnehager og skolefritidsordninger
  • Særavtale for barnehager – Oslo
  • Særavtale om arbeidstid og fritid i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)
  • Særavtale om kirkelige stillinger
  • Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Særavtaleforhandlingene er den første av tre store forhandlinger i år. Mellomoppgjøret og hovedavtaleforhandlinger følger til henholdsvis sommeren og høsten.

I tillegg skal partene nå igangsette arbeid i fem partssammensatte utvalg om blant annet tilleggslønn, fremtidig lønnssystem og lønnsgruppe 4B.

– Vi kommer tilbake med mer informasjon om særavtalene og eventuelt forhandlingsresultat når dette er klart, sier forhandlingssjef Anne Cecilie Andresen.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone