Er du opptatt av kirkebygg og bærekraft? Og klar for en ny utfordring?

Borre kirke i Horten. Foto: Sigurd Gartmann/CC BY-SA 2.0
Publisert: 11/02/2021
KAs nye fagrådgiver skal motivere og rådgi medlemmene i arbeidet med å gjøre kirkebygg- og gravplassdrift mer bærekraftig.

SØKNADSFRISTEN ER UTLØPT

Avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA lyser nå ut stilling som fagrådgiver for bærekraftig kirkebyggforvaltning. Den som blir tilsatt vil bruke arbeidsdagene på dette:

  • Byggfaglig rådgivning inn mot lokal kirkeeier
  • Utarbeidelse av informasjonsmateriell på nett
  • Noe foredrags – og kursvirksomhet
  • Motivasjonsarbeid for mer bærekraftig kirkebygg og gravplassdrift  
  • Delta i arbeid med bruk og utvikling av Kirkebygg- og gravplassdatabasen
  • Lede og delta i aktuelle prosjekter
  • Delta i faglige relevante nettverk 

KA er arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for kirkelige organer og virksomheter med kirkelig forankring. Vi har om lag 450 medlemmer og yter service og rådgivning innen bl.a. tariff-/arbeidsgiverspørsmål, omstilling, ledelse, opplæring, kirkebygg- og gravplassforvaltning, juss, økonomi og kommunikasjon. Vi jobber også politisk for medlemmenes rammevilkår. KA har om lag 30 ansatte og holder til i Oslo sentrum.

Avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA er et av landets fremste fagmiljø innen forvaltning av kirkebygg og gravplass. Avdelingen består av sju ansatte som sammen med de mange hundre lokale kirke- og gravplasseiere og andre samarbeidspartnere arbeider for en profesjonell og bærekraftig forvaltning av landets mer enn 1.600 kirkebygg. Arbeidet utføres i nær kontakt med Riksantikvaren og andre nasjonale fagmiljø.

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone