160 verneverdige kirker får støtte til brann- og klimasikring

Stavanger domkirke får 900.000 kroner til klimaskallsikring. Foto: Mathieu Marquer/CC BY-SA 2.0
Publisert: 29/01/2021
Staten deler ut 70 millioner til nye elanlegg, nye ovner og utbedring av klimaskall.

Barne- og familiedepartementet la fredag frem listen over kirker som får tilskudd til klimaskallsikring eller til utskifting av elektrisk hovedfordeling/sikringsskap og rørovner. Til sammen deles det ut 70 millioner fra Riksantikvaren på vegne av staten.

– Vi er svært glade for at vi sammen med Riksantikvaren har fått være med på å drive fram disse prosjektene, sier direktør i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA, Randi Moskvil Letmolie.

Hvilke kirker som får støtte og hvilke tiltak som kan gjennomføres, er bestemt av departementet og Riksantikvaren i samarbeid med KA.

– Det er viktig for meg å kunne sikre de gamle kirkene våre. Som kulturminner står de i en særstilling i Norge. De betyr også mye for folk som sentrum for livshendelser i by og bygd, sier tro- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en pressemelding.

Tilskuddet skal dekke inntil 60 prosent av kostnaden for prosjektene, og kommunene må også bidra. Den øvre grensen for støtte er på 900.000 kroner per prosjekt.

Se oversikten over kirkene som får støtte:

Se KAs ferske veileder ved utskifting av eldre elektriske sikringsskap og rørovner i kirkebygg

 

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone