2/2021: Pensjonistlønn per 1. januar 2021

Publisert: 26/01/2021
Pensjonistlønn økte til kr 218 per time fra 1. januar 2021.

Avlønning av alderspensjonister ble fra 1. januar 2020 regulert i Særavtale om pensjonsordninger for Den norske kirke. Tidligere var denne bestemmelsen regulert i Hovedtariffavtalen for Den norske kirke, kapittel 1 § 12 punkt 12.5. Ordningen med avlønning av alderspensjonister som engasjeres i hhv. fellesråd/menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) er noe ulikt utformet. Se her særavtale om pensjon i Den norske kirke Del I § 3-2 for alderspensjonister som engasjeres på pensjonistvilkår i fellesråd/menighetsråd, og særavtalen Del III kapittel 1 for alderspensjonister som engasjeres i rDnk. Felles for begge ordningene er at timelønnen skal tilsvare timelønn fastsatt for tilsatte på pensjonistvilkår i staten.

Eventuelle spørsmål om pensjonistavlønning kan rettes til arbeidsgiveravdelingen i KA.

 

Marit Halvorsen Hougsnæs   
adm. dir.                                                                                                                   

Ingrid B. Tenfjord
direktør, arbeidsgiveravdelingen

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone