Viktige endringer i barnehageloven

Foto: Bamble kommune/CC BY-SA 2.0
Publisert: 05/01/2021
Nytt regelverk for barnehagemiljø. Tilsyn for økonomiske forhold i barnehagen flyttes fra kommunene til staten. Kravene til likebehandling av kommunale og private barnehager skjerpes.

1. januar trådte flere endringer i barnehageloven i kraft. En viktig endring, som spesielt kirkelige fellesråd og menighetsråd som er barnehageeiere bør merke seg, er kravet til interkontroll. Dette innebærer at barnehageeier skal ha internkontroll med barnehagen for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

– I løpet av våren bør internkontroll av barnehage være sak i de fellesråd og menighetsråd som eier barnehage. Det er mulig for barnehageeier å delegere internkontrollen til barnehagen ved styrer, men eier sitter med ansvaret til syvende og sist, sier seniorrådgiver Jens A. Bjelland i KA.

Se den fulle oversikten over endringer i barnehageloven hos vår samarbeidspartner PBL.

 

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone