Slik kan du bruke kirkekunsten til å formidle julebudskapet

Publisert: 26/11/2020
La deg inspirere av kunsthistoriker Elisabeth Andersen til å la kunsten i din kirke fortelle om Jesu fødsel.

– Denne julen kommer vi i mindre grad til å samles til gudstjeneste, og langt færre enn vanlig vil kunne høre en tradisjonell julepreken i sin kirke. Imidlertid kan kunsten som finnes rundt i kirkene formidle julebudskapet, gjennom andre typer samlinger og vandringer der det er mulig, og gjennom digitale produksjoner, sier spesialrådgiver Hanne Moltubakk Kempton i KA.

KA har nå laget en 28 minutter lang video der kunsthistoriker Elisabeth Andersen ved NIKU tar seerne med på tur i flere av landets kirker for å studere kunsten og budskapet i den.

– Julens budskap har manifestert seg i våre kirkerom, ikke bare gjennom sang og forkynnelse, men også gjennom kunsten. Vi finner juleevangeliet på vegger og himlinger, på altertavler og prekestoler og glassmalerier, sier Andersen.

Målet med videoen er å gi inspirasjon til alle som har ansvar for å formidle juleevangeliet, men som i år fått dramatisk endrede rammevilkår for å gjøre jobben. Hanne M. Kempton i KA oppfordrer kirkeansatte og andre som må finne nye måter å jobbe på i advent og jul, til å se nærmere på hvordan kunsten i deres kirke kan brukes.

– Noen er kanskje så heldige at de fortsatt kan gjennomføre julevandringer og ha åpen kirke. Andre må tenke heldigitalt og kan for eksempel lage en to-tre minutters video og fortelle juleevangeliet gjennom bilder fra den lokale kirken. Her gjelder det å være kreativ og tenke nytt, slik kirkeansatte har gjort helt siden starten av mars, sier Kempton.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone