Norges-turne blant KA-medlemmer blir digital møteserie

Rådsleder Toril Solevåg fra Sula er en av landsrådskandidatene fra Møre og deltok i digitalt kontaktmøte sammen med kirkeverge Jan Erik Hovland (t.v.) og nestleder Øyvind Kåre Sunde. På bildet til venstre KAs Knut Are Hole. Skjermdump fra Crowdcast
Publisert: 13/11/2020
De regionale kontaktmøtene flyttes over på nett og forkortes. Bolken om relasjonen mellom rådsleder og kirkeverge gjøres om til gratis nettkurs 7. desember og 1. februar.

På KAs program i høst stod blant annet elleve såkalte kontaktmøter blant de kirkelige fellesrådene, ett for hvert bispedømme. To møter ble avholdt fysisk (Agder og Telemark bispedømme og Nord-Hålogaland) før smitteverninnstrammingene gjorde at resten måtte gjøres om til nettmøter.

Kontaktmøtene er første lyttepost i arbeidet med ny strategiplan for KA, og det er der landsrådsrepresentanter for kommende toårsperiode velges.

Sparer tid og reisevei for deltakerne

Det første regionale kontaktmøtet på nett ble holdt torsdag kveld for fellesråd i Møre bispedømme, med stort sett gode tilbakemeldinger.

«Savnet fysisk møte, men som nettmøte betraktet var det helt topp», skriver en av deltakerne i evalueringen.

– Vi skulle selvsagt veldig gjerne vært ute i landet og møtt medlemmene våre fysisk, men slik situasjonen er nå, er jo ikke det mulig, sier administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Den lille gevinsten vi likevel må ta med oss, er at nettmøter sparer tid og reisevei for deltakerne, og sannsynligvis blir fremmøtet noe bedre enn det ville ha blitt med fysiske møter.

Gratis nettkurs for rådsledere

En av bolkene i det opprinnelige programmet handler om rådslederrollen og arbeidsgiverforholdet til kirkevergen. Denne er tatt ut av de digitale kontaktmøtene og omgjort til et halvannen times kveldskurs på nett. Kurset er gratis og avholdes både 7. desember og 1. februar.

Meld deg på her: Fellesrådslederrollen og oppfølging av kirkevergen 7. desember eller 1. februar

– Vi ønsker å tilby mer kursing til folkevalgte og styremedlemmer i våre medlemsvirksomheter. Dette er en del av den satsingen, og vi planlegger tettere oppfølging av denne gruppen fremover, sier avdelingsdirektør Øystein Dahle.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone