Kirkelederen: Kåre Rune Hauge (62)

Kåre Rune Hauge er prost i Østre Borgesyssel prosti. Foto: Den norske kirke i Indre Østfold
Publisert: 12/11/2020
Prosten i Østre Borgesyssel har nok å drive med når han skal sjonglere utfordringer med korona og deltakelse i seks fellesråd – og i tillegg være en god leder.

Hvem: Kåre Rune Hauge, prost i Østre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme. Det er 17 prester i tillegg til prost i dette prostiet.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?
– Dagene er ganske forskjellige. Noen dager er jeg ute i de ulike menighetene og møter prester, stab og kirkeverger, andre dager er rene kontordager. Jeg sitter også i seks fellesråd, så det blir mye viktige møter.

Hva er den viktigste utfordringen for din virksomhet det neste året?
– Det viktigste er å holde oppe visjonen for kirka og se mulighetene i en tid med mange begrensninger. Mange ansatte er slitne av begrensningene koronaviruset gir, og for meg som leder er det viktig å lede godt, visjonært og nå.

Hva er det beste ved jobben din?
– Det beste er å møte ansatte og frivillige medarbeidere rundt om i alle menighetene. Det har jo også vært veldig spennende å være på en storstilt digital satsing på gudstjenester i fra Indre Østfold.

Hva er det vanskeligste ved å være leder?
– Nå for tiden er det vanskeligste å ta gode beslutninger med hensyn til hvordan vi kan drive kirkelig arbeid, i forhold til nasjonale og lokale smittevernregler.

Hvordan kobler du av fra jobben?
– Jeg slapper av ved være sammen med familie, gå tur eller se en god tv-serie. 

Hva er ditt beste ledertips?
– En god leder lytter til folk og stoler på sine egne vurderinger.

Møt flere kirkeledere her!

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone