Kirkelederen: Martin Stærk (47)

Martin Stærk er kirkeverge i Midt-Telemark. Signe Vreim Østtveit
Publisert: 03/11/2020
Fellesrådet til kirkevergen i Midt-Telemark kyrkjelige fellesråd er kanskje ikke blant de største, men med tre middelalderkirker i stein og en stor trekirke fra 1800-tallet blir det nok av utfordringer.

Hvem: Martin Stærk, kirkeverge siden 2012. 11 ansatte i fellesrådet.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?
– En vanlig arbeidsdag er veldig variert. I et mindre fellesråd er jeg som kirkeverge involvert i mange saker. Alt fra økonomi, kirkebygg, gravferdsforvaltning og gravplasser, arbeidsplaner, HMS, byggeprosjekter, personal, IKT og så videre. Det er mye kontorarbeid, men heldigvis også befaringer, møter, samarbeidsprosjekter og gode kolleger. Som leder av Norges kirkevergelag får jeg også engasjere meg i saker som gjelder hele kirken, sammen med kjempedyktige kolleger i styret der. Vi har et godt samarbeid med KA og Kirkerådet.

Hva er den viktigste utfordringen for din virksomhet det neste året?
– Den største utfordringen for vår virksomhet er nok økonomi. Spesielt med tanke på videreutvikling av menighetenes arbeid. Ønske om flere stillinger, for eksempel innenfor diakoni og ungdomsarbeid. Det er også krevende å finansiere vedlikehold av tre middelalderkirker i stein og en stor trekirke fra 1875.

Hva er det beste ved jobben din?
– Det er mye med min jobb som kan trekkes frem som positivt. Variasjon er kanskje den viktigste faktoren. Varierte arbeidsoppgaver og samarbeid med trivelige kolleger som alle bidrar på hver sin måte.

Hva er det vanskeligste ved å være leder?
– Det vanskeligste med å være leder er å prioritere riktig. Det er avgjørende å bruke tiden på de viktigste oppgavene, og i mangfoldet av oppgaver kan det mange ganger være vanskelig å peke ut hva som til enhver tid er viktigst.

Hvordan kobler du av fra jobben?
– Jeg kobler av fra jobben med familien, speiderarbeid, jakt, litt snekkerprosjekter i heimen, skiturer på fjellet og båtturer om sommeren.

Hva er ditt beste ledertips?
– Mitt beste ledertips tror jeg må bli å være til stede for de ansatte og legge til rette for at de får gjort jobben sin med så gode rammefaktorer som mulig.

Møt flere kirkeledere her!

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone