Statlig støtteordning kan redde julekonsertsesongen

Kulturminister Abid Raja (V). Foto: Liv Aarberg/Venstre/CC BY-SA 2.0
Publisert: 19/10/2020
Menighetsråd kan nå søke tilskudd for å arrangere konserter som ville ha gått i minus på grunn av smittevernsrestriksjoner.

Begrensningene på antall publikummere gjør at julekonsertene i norske kirker lenge har hengt i en tynn tråd. Mandagens nyhet fra regjeringen betyr at situasjonen ser lysere ut.

– Nå blir det julekonserter i kirkene. Årets sesong er reddet, sier seniorrådgiver for sektorpolitikk i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Jens A. Bjelland.

På en pressekonferanse mandag ettermiddag la kulturminister Abid Raja (V) fram stimuleringsordningen som skal gjelde ut året for kulturlivet.

– For å sikre jula og julekonsertene tar vi også inn menighetsrådene som søkere, og jeg er glad for at vi med dette kan sikre at flest mulig julekonserter kan gjennomføres, sa Raja.

Viktig for leieinntektene

Regjeringen dreier nå pengestrømmen bort fra å kompensere for avlyste arrangementer og over til å stimulere til å gjennomføre. Potten er på 500 millioner – pluss 200 millioner kroner til kompensasjon for arrangører og underleverandører.

– Det skal lønne seg å faktisk avholde arrangementer, sa Raja.

Julekonserter betyr mye for menighetsliv og lokalt kulturliv rundt i landet, men også for menighetenes økonomi gjennom billett- og leieinntekter. Det har lenge vært knyttet spenning til om årets sesong ville måtte avlyses fordi publikumstallet må nedskaleres så mye at arrangementene går i minus.

I høringssvaret til forskriften som regulerer den nye stimuleringsordningen spilte inn KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter flere momenter knytte til kirkekonserter. I regjeringens opprinnelige forslag het det blant annet at mottakere av midler måtte ha under 60 prosent av sine inntekter fra offentlig tilskudd.

Se hele den ferdige forskriften her

– Glade for at regjeringen har lyttet

«KA vil påpeke at det vil være svært viktig for mange hundre julekonserter omkring i landet, at man i forskriften skjelner mellom de forskjellige organer i Den norske kirke når man tolker kravet om mindre enn 60% offentlig tilskudd.»

– Vi er veldig glade for at regjeringen har lyttet til våre innspill. Med dette åpnes ordningen for kulturlivet opp, slik at menighetsråd som planlegger julekonserter, kan få støtte til å gjennomføre disse. I tillegg vil ordningen gi støtte til både profesjonelle og frivillige aktører som leier kirker til å arrangere julekonserter, sier seniorrådgiver Jens A. Bjelland.

Bjelland påpeker at menighetsråd ikke kan søke på den kompensasjonsordningen som er opprettet for frivilligheten, da denne krever registrering i Frivillighetsregisteret, noe kirkelige organer foreløpig er utelukket fra.

– Med dagens nyhet har kirken i hvert fall fått innpass i en viktig ordning, som vil sørge for at mange får gode konsertopplevelser i landets kirker frem mot jul.

Kan være registrert i Frivillighetsregisteret

I regjeringens opprinnelige forslag til forskrift het det også at søkere ikke kan være registrert i Frivillighetsregisteret.

«KA vil be departementet vurdere om hvorvidt kravet om at søkere ikke kan være registrert i Frivillighetsregisteret skal bestå. Dette fordi mange av leietakerne av kirker til julekonserter, som samarbeider med profesjonelle artister og musikere, er organisert som foreninger eller stiftelser. Dette gjelder for eksempel Oslo Domkor og Nidarosdomens guttekor. Det vil være uheldig om disse ikke vil være inkludert i ordningen», het det i høringssvaret.

Også dette innspillet ble tatt til følge.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone