Endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven

Publisert: 08/10/2020
Høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet 08.10.20.

KA har ingen merknader til det fremlagte høringsnotatet. Svar er levert i elektronisk svarskjema.

Med vennlig hilsen
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Marianne T. Brekke
spesialrådgiver

Arbeidsgiveravdelingen

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone