Kirkelederen: Andrea Hunger (45)

Andrea Hunger er kirkeverge i Ålesund. Privat
Publisert: 19/10/2020
Den nytilsatte kirkevergen i Ålesund ønsker å fylle arbeidshverdagen med god dialog, og fritiden med fotturer og bærplukking med barna.

Hvem: Andrea Hunger, kirkeverge i Ålesund siden juni i år, leder en stab på 75 personer: Inkludert prestene er det 100 ansatte.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

God dialog med de ansatte og samarbeidspartnere, oppfølging av saker, besvare eposter og ikke minst være en trygg leder i omorganiseringen. Håndtering av utfordringer som dukker opp gjennom blant annet endringsprosesser som trengte seg på etter kommunesammenslåing fra fem til en kommune.

Hva er den viktigste utfordringen for din virksomhet det neste året?

– Å skape en felleskultur og smi sammen alle fem fellesråd til ett. I tillegg skal det sys sammen de to arbeidsgiverlinjene etterhvert. Det er utfordrende, men skaper også rom til utvikling, noe jeg ser frem til.

Hva er det beste ved jobben din?

Den er så utrolig variert. Det er kjempespennende å jobbe sammen med så mange godt kvalifiserte og blide mennesker. Og ikke minst å få lov til å ta vare på kirkebygg der folk opplever sine største gleder i livet. Det være seg dåp, konfirmasjoner og bryllup, kanskje også en helt ordinær gudstjeneste, og så sin største sorg ved begravelser. Og ha ikke minst ansvaret for gravplassene, der folk kan bearbeide sin sorg. Det er et stort å få lov til å forvalte dette.

Hva er det vanskeligste ved å være leder?

Å være rettferdig og behandle alle likt. Det som kan oppleves rett for den ene, kan oppleves helt feil for en annen.  

Hvordan kobler du av fra jobben?

Går gjerne tur i den fine naturen på Sunnmøre, og så liker jeg å bake. Om høsten er jeg spesielt glad i å plukke bær for å lage noe godt av det sammen med ungene.

Hva er ditt beste ledertips?

Stå i de avgjørelsene du har tatt sammen med dine ansatte, men husk at det er ingen skam å snu om det skulle være nødvendig.

Møt flere kirkeledere!

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone