Ny søknadsrunde om kompensasjon for kultur og frivillighet

Organisasjonen KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) er blant dem som kan søke om kompensasjon. Foto: KABB
Publisert: 28/08/2020
Begge Kulturdepartementets støtteordninger i forbindelse med koronakrisen er i gang med søknadsrunde nummer to. Søknadsfrist er 15. september.

Mens kommunene allerede har fått kr 6,5 milliarder ekstra til å dekke økte utgifter i 2020, som kirkelige fellesråd kan søke om bidrag fra, har frivillige organisasjoner og menighetsråd måttet vente på utlysning av ny søknadsrunde for de to støtteordningene som Kulturdepartementet har etablert. Nå er alt på plass, og søknadsportalene åpne.

Kompensasjonsordning for kulturlivet

Mange menighetsråd har mistet inntekter fra konserter i kirkene i soknet. For menigheter som er rammet av dette, er det mulig å søke gjennom Kulturdepartementets kompensasjonsordning for kulturlivet. Denne administreres av Kulturrådet.

I forrige runde fikk flere menighetsråd dekket inntektsbortfall. Nå gjelder ordningen for aktiviteter i perioden 12. mars til 31. august, og den er utvidet til å inkludere underleverandører i kulturbransjen. Søknadsportalen finner du her.

Kompensasjonsordning for frivilligheten

Flere av KAs medlemmer er frivillige organisasjoner. Disse omfattes av Kulturdepartementets kompensasjonsordning for frivilligheten, som er administrert av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Denne ordningen dekker blant annet utgifter knyttet til avlyste arrangementer som leirer og festivaler.

Ordningen krever blant annet at den som søker er registrert i frivillighetsregisteret. Lotteri- og stiftelsestilsynet har satt opp en enkel quiz hvor du kan sjekke om dere er berettiget til støtte gjennom ordningen. Selve søknadsportalen finner du her.

Forvirret?

Her kan du se KAs oversikt over kompensasjonsordninger.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone