Hvem fortjener heder for sikring av kirker?

Leder for KA Kirkeforsikring, Knut Are Hole (t.h.), overrakte Sikringsprisen 2019 til Gausdal kirkelige fellesråd ved (f.v.) leder Karl Kleva, tidligere leder Jo-Inge Sævik og kirkeverge Anne Berit Grimstad. Foto: KA
Publisert: 27/08/2020
Du kan foreslå kandidater når KA Kirkeforsikring og Knif Trygghet for femte gang deler ut 25.000 kroner til et fellesråd som har utmerket seg i arbeidet med sikring.

– Det er flott å kunne premiere gode tiltak som bidrar til å sikre kirkebyggene våre. Det gjøres mye godt sikringsarbeid lokalt i fellesrådene, og vi er glade for på denne måten å løfte fram ideer som kan inspirere og stimulere til innsats hos enda flere fellesråd, sier direktør i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Randi Moskvil Letmolie.

KA Kirkeforsikring har i samarbeid med forsikringsselskapet Knif Trygghet etablert en pris som tildeles fellesråd eller menighetsråd i ettsoknskommuner som har utmerket seg i arbeidet med sikring av sine kirkebygg.

Deles ut på Kirkelederkonferansen

Både fysiske og/eller organisatoriske tiltak vil bli vurdert, som for eksempel:

  • Langsiktig, systematisk og målrettet arbeid for bedre sikring av kirkebygg.
  • Nybrottsarbeid innen sikringsarbeid eller tiltak som har utvist særlig kreativitet eller innovasjon.
  • Tiltak som har bidratt til fellesløsninger, nye samarbeidsformer eller bedre samordning av sikringsarbeidet mellom ulike instanser.
  • Tiltak for bedre kirkesikring der både fysiske og organisatoriske tiltak er gjennomført på en helhetlig måte.
  • Andre tiltak for bedre kirkesikring som har utmerket seg på en positiv måte.

Den som tildeles prisen må være forsikret i KA Kirkeforsikring. Prisen deles ut på Kirkelederkonferansen på Gardermoen 22.–23. oktober.

25.000 kroner tiltak blant tilsatte

Kandidater kan foreslås både av fellesrådet selv, av kirkelig tilsatte i fellesrådet, andre fellesråd, kommunen, Riksantikvaren, DSB, bispedømmerådene og andre samarbeidspartnere. Også KA og Knif Trygghet kan foreslå kandidater.

En jury bestående av representanter fra både KA og Knif Trygghet vil utpeke vinneren, og prispengene på 25.000 kroner skal gå til et faglig, sosialt eller arbeidsmiljøtiltak blant tilsatte i fellesrådet.

Forslag til kandidater sendes til ka@ka.no senest 1. oktober.

Ved spørsmål, ta kontakt med Randi Moskvil Letmolie i KA på 472 39 569 eller Svein Rødskog i Knif Trygghet på 23 68 39 00.

Tidligere vinnere

  • I 2019 gikk prisen til Gausdal kirkelig fellesråd. De har installert nøkkelbokser ved alle kirkene som er koblet opp mot brannvesenet samt installert vanntåke i flere kirker. De viste til gode prosesser med kommunen som hele veien har vært positive til fellesrådets sikringssøknader og bevilget nødvendige midler for å få det på plass. Som en del av det totale sikringsarbeidet har fellesrådet også gått inn i et samarbeid med kommunen om utarbeidelse av vedlikeholdsplaner for alle kirkene.
  • I 2018 gikk prisen til Hamar kirkelig fellesråd som har utmerket seg med systematisk sikringsarbeid og gode oppfølgingsrutiner over tid. Fellesrådet har i samarbeid med lokalt brannvesen også etablert nøkkelbokser ved kirkene med beskrivelse og foto av gjenstander som er prioritert å ta ut av kirkene ved en eventuell brann.
  • I 2017 gikk prisen til Oslo kirkelige fellesråd for et langsiktig og systematisk arbeid for sikring av kirkebyggene. Alle kirkebyggene har bl.a. fått montert brannvarsling med direktevarsling til 110, og det er montert slokkeanlegg i de eldste og mest sårbare kirkene.
  • I 2016 gikk prisen til Bamble kirkelige fellesråd for et helhetlig arbeid som både omfatter fysiske og organisatoriske tiltak. Bamble har etablert gode rutiner, risikovurderinger, dokumentasjon og jevnlige kontroller. Samtidig er det gjort en stor innsats for montering av nytt låssystem, slokkeanlegg og brann- og tyverialarm.
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone