Vil at soknets økonomiforvaltning skal følge kommunale prinsipper

Spesialrådgiver i KA, Trygve Nedland, er fornøyd med forslaget til med ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke. Foto: KA
Publisert: 27/08/2020
Departementet har lyttet til innspillene fra kirken og KA i arbeidet med ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke. 

– Vi stiller oss i all hovedsak bak forslaget til ny forskrift om økonomiforvaltningen i soknene, og vi er glade for at departementet har valgt å videreføre de kommunale regnskapsprinsipper, som gjeldende forskrift bygger på, sier spesialrådgiver i KA, Trygve Nedland. 

Han har deltatt i en arbeidsgruppe nedsatt av departementet, sammen med to representanter for kirkelige fellesråd, Kirkerådet og Norges Kommunerevisorforbund. Departementets forslag til ny forskrift ble sendt på høring i midten av juli og har svarfrist 12. oktober. 

«Samanheng med at Den norske kyrkja lokalt blir finansiert av kommunen»

Gjeldende forskrift om økonomiforvaltningen for fellesråd og menighetsråd knytter lokalkirkelig økonomi til kommunale prinsipper for økonomiforvaltning. «Dette har samanheng med at Den norske kyrkja lokalt blir finansiert av kommunen», heter det i høringsnotatet. 

Den nye trossamfunnsloven, som erstatter kirkeloven fra 1. januar 2021, slår fast at regnskapsloven gjelder for soknene med «mindre departementet har fastsatt annet i forskrift». Nå er det klart at departementet anbefaler nettopp dette: «Forskriftsutkastet fører vidare gjeldande rett når det gjeld rekneskapsprinsipp for Den norske kyrkja lokalt.» 

Endringene i forskriftsutkast er gjort nødvendig på grunn av ny trossamfunnslov, og innholdet er tilpasset ny regnskapsforskrift for kommuner.

KA kommer med høringsuttalelse

KA oppfordrer lokalkirkelige råd til å svare på høringen. Spesialrådgiver Trygve Nedland jobber med et høringssvar fra KA. Dette vil bli gjort tilgjengelig for alle i løpet av et par uker, slik at de organene som ønsker det kan bruke denne som innspill til arbeidet med egen uttalelse.

Endringene i forskriften vil bli gjennomgått på et webinar 12. november.

Gå til høringen på departementets side.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone