Blir direktør for strategi og samfunnskontakt i KA

– KA er et veldig spennende fagmiljø med mange flinke folk, sier Marit Brandt Lågøyr. Foto: KA
Publisert: 01/07/2020
Marit Brandt Lågøyr (45) forlater Agenda Rådgivning til fordel for KA-sektoren.

– KA er et veldig spennende fagmiljø med mange flinke folk. Jeg gleder meg til å være med på å tydeliggjøre og utvikle kirkens samfunnsoppdrag i samarbeid med frivillig og ideell sektor, kommunene, nasjonale myndigheter og de andre partene i arbeidslivet, sier Marit Brandt Lågøyr.

1. oktober begynner hun som direktør for strategi og samfunnskontakt i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Hun kommer fra jobben som daglig leder i Agenda Rådgivning, som hun startet opp i 2018.

Hun har ti år bak seg som politisk rådgiver på Stortinget, blant annet for daværende KrF-leder Knut Arild Hareide, og hun har også jobbet som seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået Zynk. Hun sitter i styret i Mentor Medier og har tidligere vært styreleder i Blå Kors Norge.

– Et ankerfeste i folks liv

For noen av KAs medlemmer vil hun være kjent fra den digitale Storkommunekonferansen nå i starten av juni, der hun snakket om veien til politisk gjennomslag for lokalkirken. Hun har selv erfaring fra lokalt kirkestyre som representant i menighetsrådet i Østenstad i Asker.

– Kirken har et svært viktig samfunnsoppdrag og er et ankerfeste i folks liv over hele landet. I en tid der tillit mellom folk er under press, bidrar kirken til å skape nettverk, bygge bro, inkludere ulike grupper og gi rom for tro og tvil, sier Lågøyr.

– Etter mange år med politisk dragkamp har kirken nå blitt en selvstendig folkekirke. For å realisere det potensialet som ligger i dette, er det viktig at kirken har strukturer gir rom for strategisk ledelse og nødvendig koordinering på alle nivåer. Koronakrisen har vist behovet for det – og også hvilke gevinster som ligger i mer samarbeid og bedre koordinering.

Del av langsiktig strategi

I KA vil hun bli en del av ledergruppa til administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Rekrutteringen av Marit Brandt Lågøyr inngår i en langsiktig strategi for å utvikle KA som en samlende arbeidsgiverorganisasjon med bredt gjennomslag. Lågøyr har bred erfaringsbakgrunn og en spisskompetanse av stor betydning for KA-sektoren de nærmeste årene. Jeg gleder meg til å få enda en dyktig medarbeider med på laget, sier Hougsnæs.

Marit Brandt Lågøyr vil etter planen begynne i KA 1. oktober.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone