Spilte hverandre gode gjennom koronakrisen

Gode kolleger: Kirkeverge Andreas Eidsaa jr. og prost Ludvig Bjerkreim i Sandnes. Foto: Privat
Publisert: 24/06/2020
Andreas Eidsaa jr. og Ludvig Bjerkreim i Sandnes gjør som mange andre lokale kirkelederduoer: De framsnakker hverandre.

– Som prost og kirkeverge har vi jobbet bra sammen i flere år, og det er et godt grunnlag for å få til et godt samarbeid også i krisetid. Det har vi også hatt helt siden nedstengingstiltakene i midten av mars, sier kirkeverge Andreas Eidsaa jr. i Sandnes.

– Vi har vært opptatt av å framsnakke hverandre overfor de ansatte og tillitsvalgte. Det gir en gjensidig respekt og tillit, som igjen er en nøkkel til godt samarbeid, utvikling og måloppnåelse.

Prost Ludvig Bjerkreim supplerer: – Det er alltid viktig å bygge opp et godt samarbeid mellom prost og kirkeverge. Det kommer aldri av seg selv, men er avhengig av gjensidig respekt for hverandre og for de forskjellige oppgavene vi har. Dette har Andreas og jeg bygd opp gjennom flere år, sier Bjerkreim.

– Får det til å fungere

I forbindelse med KAs storkommunekonferanse i starten av juni, ble det sendt ut en spørreundersøkelse til kirkevergene i de 35 største kommunene for å kartlegge erfaringer fra tiden etter 12. mars.

Ett av spørsmålene var «Hvordan har dere opplevd samarbeidsforholdet mellom arbeidsgiverlinjene i kirken de siste månedene?». På en skala fra 1 til 6 valgte nesten halvparten å gi en sekser. Samlet oppslutning om karakterene 5 og 6 ble 82 prosent. Nesten ingen benyttet den nederste delen av skalaen.

– Dette er oppløftende tall. Selv om mange er uenige om fremtidige ledermodeller, viser denne undersøkelsen at de aller fleste får dette til å fungere bra i det daglige, sier Øystein Dahle, direktør i avdeling for sektorpolitikk og styring i KA.

Felles engasjement for kirken

Kirkevergen er leder for de fellesrådsansatte, mens prosten leder prestetjenesten. Det betyr at de aller fleste staber i Den norske kirke består av personer med to forskjellige arbeidsgivere. Kirkerådet har igangsatt et stort arbeid med tanke én arbeidsgiverlinje i fremtiden.

– Vi håper selvsagt at dette blir en realitet innen ikke altfor mange år, men i mellomtiden er det fint å se at kirken lever greit med en konstruksjon som skyldes historiske forhold langt bakover tid. Og gode samarbeidsforhold i dag er selvsagt det beste utgangspunktet for en organisatorisk endring, sier Dahle.

Kirkeverge Andreas Eidsaa jr. peker på sterkt, felles engasjement for kirken som en nøkkel til suksess.

– Det kunne ført til konflikter, men vi har ikke brukt millimetermål i det daglige arbeidet for å sjekke om den ene beveger seg bitte litt inn på den andres ansvarsområde. I stedet har vi vært fokusert på hva som gagner saken. Å være et petimeter forsurer samarbeidet og hindrer framdriften, sier han.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone