Nå er alle smittevernveilederne samlet i ett dokument

Foto: Kirkerådet
Publisert: 16/06/2020
Den samlede smittevernveilederen for Den norske kirke åpner for inntil 200 deltakere, kirkekaffe og bruk av salmebøker.

KA og Kirkerådet har sammen med Bispemøtet og Norges kirkevergelag utarbeidet flere smittevernveiledere for ulike arbeidsformer i Den norske kirke. Nå er disse samlet i en felles veileder, oppdatert med de siste oppmykningene fra myndighetene.

Se hele veilederen her.

Veilederen har blitt drøftet med aktuelle fagforeninger på kirkelig sektor, og med nasjonalt verneombud for Den norske kirke (rettssubjektet).

Smittevernet ved virksomhet i Den norske kirke bygge på fem hovedprinsipper:

 • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
 • Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
 • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
 • God avstand mellom alle som deltar.
 • Tilstrekkelig bemanning til stede.

Noen av nyhetene i denne veilederen:

 • Inntil 200 personer kan nå delta (i tillegg til medvirkende), såfremt alle kan holde minst en meter avstand.
 • Åpning for leir og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud for barn og unge under 20 år med egen unntaksbestemmelse fra avstandsreglene.
 • Åpning for kirkekaffe med oppdaterte råd om matservering.
 • Åpning for bruk av salmebøker, såfremt det går minst et døgn mellom hver bruk.
 • Oppdaterte råd om åpne kirker og omvisninger.
 • Egne ressursdokumenter om konfirmasjon og tilrettelagte fellesskap for personer med behov for assistanse.

Kirkerådet har også oppdatert informasjonsplakatene og malen for registrering som lokalkirken kan velge å benytte.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone