2/2020: Nye satser i reiseregulativet fra 01.06.2020

Publisert: 25/05/2020
Satsene for kostgodgjøring økes fra 1. juni. Satsene for kilometergodtgjørelse er ikke endret.

Særavtale om reiseregulativet i KA-området viser til statens regulativ når det gjelder regler for skyss og kostgodtgjøring mv. Med virkning fra 1. juni 2020 gjelder nye satser.

Partene i staten er blitt enige om nye satser for kostgodtgjørelse, for både reiser innenlands og utenlands. Satsene for kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil og ved bruk av andre egne fremkomstmidler er ikke endret.

For tjenestereiser innenlands gjelder følgende nye satser:

  • reiser over 12 timer med overnatting: udokumentert sats fra 780 kroner til 801 kroner.
  • reiser fra og med seks timer til og med 12 timer: udokumentert sats fra 307 kroner til 315 kroner.
  • reiser over 12 timer uten overnatting: udokumentert sats fra 570 kroner til 585 kroner

Se statens Arbeidsgiverportal her for informasjon om nye satser for tjenestereiser utenlands.

De nye satsene gjelder fra 1. juni 2020.

Eventuelle spørsmål om disse endringene rettes til arbeidsgiveravdelingen i KA.

Marit Halvorsen Hougsnæs
adm. dir.

Ingrid B. Tenfjord
direktør

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone