Kartlegger overgrep, trakassering og grenseoverskridende adferd

Photo by Eric Ward on Unsplash
Publisert: 21/04/2020
For sjette gang kartlegger KA og Kirkerådet innrapporterte seksuelle overgrep, grenseoverskridende adferd og seksuell trakassering begått i rammen av kirkelig arbeid.

– Det har vært mye oppmerksomhet på denne problematikken i Den norske kirke i mange år, men vi er langt fra i mål. Arbeidet fortsetter, og denne kartleggingen vil gi verdifull innsikt i hvor vi står, både i omfanget av saker og i beredskapsarbeidet, sier Ingrid B. Tenfjord, direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Denne uka går det ut et spørreskjema til alle arbeidsgivere i Den norske kirke. Undersøkelsen er et samarbeid mellom KA og Kirkerådet, og målet er å kartlegge rapporterte tilfeller av seksuelle overgrep, grenseoverskridende adferd og seksuell trakassering begått av ansatte og frivillige medarbeidere, eventuelt av andre personer i rammen av kirkelig arbeid.

Ønsker at alle svarer

Den første undersøkelsen av denne typen ble gjort i 2010 for perioden 2008-2009. Nå gjøres den for sjette gang, for perioden 2018-2019. Undersøkelsen kartlegger ikke hva som er skjedd i løpet av toårsperioden, men hva som er rapportert inn til arbeidsgiver i perioden. Det betyr at også forhold som ligger lengre tilbake i tid kan bli en del av funnene.

– Jeg vil understreke at vi ber om at alle virksomhetene svarer, også de som ikke har hatt saker i denne toårsperioden, slik at vi kan være mest mulig trygge på at tallene gir et riktig bilde av situasjonen i hele Den norske kirke, sier Tenfjord.

Overgrep på digitale møtesteder

Metodikken er i all hovedsak videreført, slik at rapportene fra de forskjellige periodene skal være mest mulig sammenlignbare, men noen justeringer er gjort også denne gangen. Blant annet er «På nett/digitale møtesteder» kommet til som svaralternativ på spørsmålet om hvor hendelsen fant sted.

– Vi vet at det skjer mye kirkelig aktivitet på nett og i sosiale medier, og vi antar at mye kontakt, særlig med unge, skjer der. Samtidig er digitale rom mer skjulte, og overgrep og grenseoverskridende atferd her er dermed vanskeligere å fange opp. Dette er det viktig å være bevisst på, sier Tenfjord.

Kartlegger beredskapsplaner

Sakene som rapporteres inn er av ulik karakter og rammes i ulik grad av lovbestemmelser. Erfaringsmessig varierer det også mye hvordan sakene følges opp og dermed også hvilke konsekvenser forholdene får for den anklagede.

Undersøkelsen kartlegger også forebyggende tiltak mot seksuelle overgrep og trakassering som gjøres av virksomhetene i Den norske kirke. Dette gjelder konkret i hvilken grad virksomhetene har beredskapsplaner for slike saker og om de krever politiattest fra ansatte og frivillige.

Tidligere rapporter:

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone