– Ikke glem kollekten selv om gudstjenesten er digital

Østenstad menighet og sokneprest Astrid Sætrang Morvik har flyttet gudstjenesten over på Facebook, og Vipps-nummeret ha hengt på veggen i flere år allerede. Det ble også tatt opp offer denne helgen. Skjerdump fra Facebook
Publisert: 05/04/2020
Mange menigheter har flyttet gudstjenesten over på Facebook. – Husk å ta med dere kollekten også, oppfordrer KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

Både menigheter og organisasjoner står i fare for å miste store inntekter når folk ikke lenger samles til gudstjeneste i kirkerommet, men foran skjermen.

– Nå er det viktig at solidariteten blir med over på Facebook, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.

Svært mange menigheter har de siste ukene begynt å sende gudstjenester, andakter og andre arrangementer direkte eller som opptak på Facebook eller egne nettsider.

– Det er gøy å se hvordan dette plutselig har løsnet, og vi er mange som har kjent presset på oss til å kaste oss ut i noe nytt i det siste. Selv er jeg blitt mye mer digital de siste ukene, og jeg ser at det ligger store muligheter til nytenkning her, sier Hougsnæs.

– Kirkeoffer betyr mye for oss

Hver søndag tas det opp kollekt i norske kirker, og de samlede summene er store. Pengene går både til menighetenes eget arbeid – noen steder til å lønne ansatte – og til kristne organisasjoner. Mange av organisasjonene er avhengige av kollekt for å få driften til å gå i balanse.

Trosminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har overfor både Dagen og Vårt Land gjort det klart at selv om trossamfunnene ikke vil bli trukket i statsstøtte som følge nedgang i aktiviteten under pandemien, er det ikke aktuelt å kompensere for bortfall av kollektinntekter.

Blant dem som derfor er uroer seg for hva avlyste gudstjenester vil bety, er generalsekretær Gøran Byberg i Søndagsskolen Norge. Organisasjonen og kretsene fikk i 2018 om lag 1,4 millioner i kollektinntekter.

– Kirkeoffer er av stor betydning for oss. Totalt sett dekker dette et par årsverk, og bortfall av deler av dette i 2020 vil derfor få betydning for driften, noe som igjen kan gå ut over tilbud og kvalitet på materiell tiltenkt barn og støtte til menigheter i form av kurs og opplæring, sier Byberg.

Driver helt rundt balansepunktet

Bekymringen har også nådd IKO – Kirkelig pedagogisk senter. Der har de 20 prosent av inntektene sine fra kollekt.

– Som mange andre driver vi helt rundt balansepunktet økonomisk. Det skal svært lite til for at vi går med tap, noe vi ikke har økonomi til. Et bortfall av kollektinntekter vil være svært drastisk for oss, selv bare for en kortere periode, sier direktør Marianne Uri Øverland.

Kristent arbeid blant blinde og svaksynte (KABB) fikk i fjor inn knapt 270.000 kroner i kollekt fra gudstjenester.

– For oss som en liten organisasjon, som jobber for en sårbar målgruppe, er kirkeofringene svært viktige. Dersom disse faller bort, må vi legge ned enkelte av våre tilbud til syns- og lesehemmede, sier generalsekretær Øyvind Woie.

– Fortsett med kollekt

– Kollektene vi mottar er viktige for opprettholdelsen av vårt tilbud, sier Anne Louise Skoland, nytilsatt daglig leder ved Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep  som i fjor mottok 380.000 kroner i kollekt.

– Vi er derfor svært takknemlige dersom kollektplaner opprettholdes og at det gis mulighet for å gi ved å ta opp kollekt på nye måter, understreker hun.

Mange menigheter har for lengst etablert kollekt via Vipps, som gjør det enkelt å opprettholde innsamling også under nettoverførte gudstjenester. KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs oppfordrer nå de menighetene som ikke har skaffet seg denne muligheten, til å gjøre det raskt.

– Både av hensyn til eget arbeid og til de organisasjonene som har budsjettert med inntekter basert på kollektsøknader som menighetsrådene har innvilget, er det viktig at menighetene fortsetter å ta opp kollekt selv gudstjenesten ses på skjerm og ikke fra benken, sier hun.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone