Komiteen lyttet: Kirkemusikere og kirketjenere er omtalt i ny lov 

Photo by Joey Huang on Unsplash
Publisert: 25/03/2020
Et tydelig finansieringsansvar for flere yrkesgrupper som er omtalt i dagens lovtekst, lå an til å forsvinne i ny trossamfunnslov. – Vi er svært glade for at kulturkomiteen lyttet, sier Marit Halvorsen Hougsnæs. 

På sitt møte tirsdag 24. mars avga Stortingets familie- og kulturkomité innstilling til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Mye var kjent fra før, etter at regjeringspartiene sammen med Frp to uker tidligere kom til enighet om å vedta loven slik regjeringen og statsråd Kjell Ingolf Ropstad (KrF) hadde foreslått den. 

– For oss har det vært viktig å sikre at finansieringen av kantor- og kirketjenerstillingene ikke skulle bli svekket i ny trossamfunnslov. Derfor er vi svært glade for at familie- og kulturkomiteen har lyttet og endret lovteksten, sier Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. 

– En tydeliggjøring 

Blant annet har det vært omtalt i pressen at kommunenes finansieringsansvar for kirkemusikere og kirketjenere ikke var konkret omtalt i lovforslaget, slik tilfellet er i dagens kirkelov. Komiteen har nå konkludert med å ta kantor/organist, kirketjenere og klokkere inn igjen i lovteksten. 

– Dette er en tydeliggjøring av intensjonen fra lovproposisjonen om å videreføre kommunens finansieringsansvar for lokalkirken som i dag, sier Hougsnæs.  

Bred koalisjon 

Det er en bred koalisjon som har talt kirkemusikerne, klokkerne og kirketjenernes sak, og det er en enstemmig stortingskomité som nå stiller seg bak dette. KA har i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene Creo, Fagforbundet og Delta argumentert for at stillingene fortsatt må være nevnt i loven. 

– Det har vært viktig å kunne stå skulder ved skulder i denne saken, sier Marit Halvorsen Hougsnæs. 

Hun trekker fram Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen, som gjennom sitt offentlige engasjement har lagt ned et stort arbeid for å få endret loven på dette punktet. 

– Vi er glade for at det er oppnådd bred enighet om dette i komiteen. Vi har håpet på et bredt politisk forlik knyttet til den nye loven, avslutter KAs administrerende direktør.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone