Ingen signaler om koronakutt i kirketilskudd

Trosminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: KrF
Publisert: 24/03/2020
Trosministeren lover at tros- og livssynssamfunnene ikke skal miste statsstøtte selv om aktiviteten reduseres. – Det er et viktig politisk signal også til kommunene som bidrar med mest midler til Den norske kirke lokalt, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

Trosminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) gikk før helgen ut i Dagen etter å ha fått «mange henvendelser fra kirker og organisasjoner som lurer på om de fortsatt vil få statsstøtte selv om så og si all aktivitet ligger nede».

– Det har aldri vært noen tvil om at de fortsatt vil få statsstøtte, fastslo han overfor avisen.

– Dette er vi glade for å høre, og vi legger til grunn at samme resonnement legges til grunn for menighetene i Den norske kirke som får mesteparten av sin økonomi fra kommunen, sier administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Stort behov for nærværende kirke

– Vi er også glade for at Kirkerådet har bekreftet at det samme vil gjelde deres viderefordeling av statlige tilskudd til diakoni og trosopplæring lokalt, sier hun.

I et brev som Kirkerådet sendte ut før helgen står det:

«Kirkerådets tilskudd til disse formål i lokalkirken vil bli utbetalt som normalt i 2020 med de samme rapporteringsrutiner på bruk av midlene som før. Tilskuddet for 2020 utbetales som vanlig på bakgrunn av rapportert aktivitet i 2019. Tilskuddet vil derfor ikke reduseres på bakgrunn av redusert aktivitet eller av andre årsaker knyttet til koronapandemien. Kirkerådet anser dermed at det ikke av økonomiske årsaker skal være grunn til permittering i disse stillingene.»

– Det er stort behov for en nærværende folkekirke over hele landet i en så utfordrende situasjon samfunnet befinner seg i nå. Vi ser mye kreativitet og nytenkning, og det er bra at kirken nå kan konsentrere seg om å bruke eksisterende ressurser best mulig og på nye måter – til beste for folk flest, sier Hougsnæs.

– Umulig å overskue konsekvensene

– Vi vil samtidig understreke viktigheten av nær dialog både lokalt og nasjonalt med bevilgende myndigheter. Det er et godt råd i alle situasjoner, men særlig i en slik unntakstilstand hele landet nå befinner seg i. De økonomiske konsekvensene for landet som helhet av koronapandemien er det foreløpig ikke mulig å overskue, sier KAs administrerende direktør.

Hun minner samtidig om at mye av økonomien i menighetsrådene kan komme fra innsamlinger, kollekter, arrangementer og utleie.

– KA vil også ha oppmerksomheten på hvordan man kan begrense svikt i den giver- og aktivitetsbaserte økonomien i frivillige organisasjoner og menigheter, avslutter Hougsnæs.

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler
Powered by Cornerstone