Debatt: «Aarflot bommer i sitt angrep på KA»

– KAs forslag til justeringer i loven vil både styrke det rettslige grunnlaget for ordninger som Kirkemøtet har vedtatt skal gjelde fra 2021 og for de modellene som nå utredes for ny organisering av Den norske kirke, skriver Øystein Dahle og Jens Bjelland Grønvold. På bildet tar kirkerådsleder Kristin G. Raaum (med ryggen til) imot trosminister Kjell Ingolf Ropstad på Kirkemøtet 2019. Foto: Kirkerådet
Publisert: 27/02/2020
At en biskop emeritus ser det tjenlig å diskreditere arbeidet KA nå gjør på vegne av arbeidsgiverne i Den norske kirke, er mer enn krevende å forstå, skriver Øystein Dahle og Jens Bjelland Grønvold.

Biskop emeritus Andreas Aarflot anklager KA for «angrep på kirkedemokratiet» (Vårt Land 25. februar). Det er langt over streken.

KA ønsker at den nye trossamfunnsloven skal videreføre lovfestingen av et kirkelig fellesorgan for soknene som i dag er arbeidsgiver for 6.000 lokalkirkelige ansatte. Det handler om trygghet for kirkens arbeidsplasser og tjenestetilbud. Vårt forslag har bred kirkelig forankring og åpner blant annet for at Kirkemøtet kan fastsette at et slikt fellesorgan kan omfatte flere kommuner.

KAs forslag til justeringer i loven vil både styrke det rettslige grunnlaget for ordninger som Kirkemøtet har vedtatt skal gjelde fra 2021 og for de modellene som nå utredes for ny organisering av Den norske kirke. Vi må huske at mens ny trossamfunnslov vil gjelde fra 1.1.2021, vil ny kirkelig organisering først være på plass etter 2023. Viser det seg at en ny modell krever justeringer i loven, ser vi det som selvsagt at det kan endres. 

Man kan undres over hva Aarflot tenker om regjeringens øvrige forslag til regulering av Den norske kirke. Vi hører ham ikke anklage staten for innblanding når det gis bestemmelser om andre ting som kan ansees som interne for et trossamfunn, som menighetsråd, Kirkemøtet, prestetjenesten og biskoper. Mener Aarflot at dette også er noe som blir «pålagt kirken som et statlig diktat»?

Vi vil sikre et ryddig arbeidsliv for alle tilsatte i Den norske kirke, med tilsvarende forutsigbar finansiering. Det var også viktig for Kirkemøtet i dets uttalelse til lovforslaget.

At en biskop emeritus ser det tjenlig å diskreditere arbeidet KA nå gjør på vegne av arbeidsgiverne i Den norske kirke, er derfor mer enn krevende å forstå.

Øystein Dahle, avdelingsdirektør
Jens Bjelland Grønvold, seniorrådgiver
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Teksten stod på trykk i Vårt Land fredag 28. februar 2020.

LES OGSÅ: «Gode intensjoner er ikke nok» skriver Marit Halvorsen Hougsnæs i en kronikk om forslaget til ny trossamfunnslov

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone