Bare Bibelen solgte mer enn rådshåndboka

Redaksjonen for rådshåndboka består av f.v. Knut Are Hole (KA), Øystein Dahle (KA), Andreas Henriksen Aarflot (Kirkerådet) og Ole Inge Bekkelund (Kirkerådet). Foto: KA
Publisert: 06/02/2020
«Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd» er antakelig fjorårets mest solgte nyutgivelse på «kristenmarkedet».

9.782 eksemplarer ser ut til å være fasiten for salget av «Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd», utgitt av KA og Kirkerådet i fjor høst. Det gjør den trolig til den nest mest solgte boka på «kristenmarkedet» i 2019.

– Å sitte i et lokalkirkelig råd innebærer stort ansvar. For mange vil vervet bestå av mange nye problemstillinger og prioriteringer, der lover, forskrifter og tidligere vedtak ofte legger rammene. Håndboka er et oppslagsverk som gjør oppgaven litt enklere, sier Knut Are Hole, direktør i administrasjons- og økonomiavdelingen i KA.

Første bok kom i 1970

Sammen med Øystein Dahle fra KA, Andreas Henriksen Aarflot fra Kirkerådet og Ole Inge Bekkelund fra Kirkerådet har Hole utgjort redaksjonen for boka. KA har stått for salget av håndboka, som det nå er helt tomt for på lageret.

– Vi kunne ha solgt enda flere, men velger ikke å trykke opp nytt opplag. Boka er og har hele tiden vært gratis tilgjengelig som pdf, og vi håper det fungerer greit for dem som ikke rakk å skaffe seg den fysiske boka, sier Knut Are Hole.

Verbum forlag oppgir til KA at de solgte 50.000 eksemplarer av Bibelen (Bibel 2011) i fjor (og 20.000 eksemplarer av Bibelleseplanen). Andre bibeloversettelser utgjør også noen tusen, slik at det totale bibelsalget endte på om lag 60.000, ifølge KPK. Blant nyutgivelser er imidlertid rådshåndboka trolig den mest solgte.

«Håndbok for menighetsråd» ble utgitt første gang i 1970, og i 1997 kom fellesrådene til. Boka har holdt god stand i markedet, med salg på godt over 10.000 eksemplarer. 2019-utgaven er betydelig revidert sammenlignet med 2015-utgaven. Det er også lagt mer arbeid i bildene.

Brukerne ønsket papirutgave

I forkant av den håndboka som ble gitt ut sist høst og som gjelder for valgperioden 2019-2023, vurderte KA og Kirkerådet å droppe papirbok og kun distribuere materialet digitalt. Undersøkelser blant kirkevergene og de sittende fellesrådslederne gjorde det imidlertid klart at det fortsatt var behov for og ønske om en papirutgave.

«Ei bok vil være et oppslagsverk på en annen måte enn en pdf-fil. Jeg antar at sjansen for at innholdet blir lest, er større i ei bok enn digitalt», skrev en kirkeverge.

«Mange vil foretrekke en trykt bok fordi det er lettere å legge inn merker slik at det er greiere å bla mellom avsnitt/krysshenvisninger. I tillegg er det lettere å gjøre notater i en trykt bok», mente en fellesrådsleder.

– Er medlemmene av kirkelige råd mindre digitale enn resten av befolkningen?

– Nei, det har vi ingen grunn til å tro. Tilbakemeldingene går heller på at en fysisk håndbok i større grad enn en fil blir brukt som oppslagsverk i det løpende rådsarbeidet, sier Knut Are Hole i KA.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone