1/2020: Pensjonistlønn per 1. januar 2020

Publisert: 30/01/2020
Pensjonistlønn økes til kr 214 per time fra 1. januar 2020.

Avlønning av alderspensjonister er fra 1. januar 2020 regulert i Særavtale om pensjonsordninger for Den norske kirke. Tidligere var denne bestemmelsen regulert i hovedtariffavtalen for Den norske kirke, kapittel 1 § 12 punkt 12.5.

Ordningen med avlønning av alderspensjonister som engasjeres i hhv. fellesråd og rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) er ulikt utformet, jf. særavtalen Del I § 3-2 for alderspensjonister som engasjeres på pensjonistvilkår i fellesråd og særavtalen Del III kapittel 1 for alderspensjonister som engasjeres i rDnk.

Felles for begge ordningene er at timelønnen skal tilsvare timelønn fastsatt for tilsatte på pensjonistvilkår i staten.

Eventuelle spørsmål om pensjonistavlønning rettes til arbeidsgiveravdelingen i KA.

Marit Halvorsen Hougsnæs
administrerende direktør                           

Ingrid B. Tenfjord
direktør

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone