Nytt opplegg for unge ledere: Fornebu-kurset

F.v.: Jens Bjelland Grønvold, Linn Maria Kierulf og Harald Askeland ønsker unge ledere velkommen til Fornebu-kurset. Foto: KA
Publisert: 28/01/2020
Med Fornebu-kurset ønsker KA å bidra til å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte ledere i kirker og kristne organisasjoner.

OPPDATERING 31. MARS: Kurset er utsatt til 19.-20. januar og 15.-16. juni 2021!

– Fornebu-kurset er stedet der yngre ledere i kristne organisasjoner og kirkesamfunn får det beste av innsikt i ledelsesfaget satt inn i en verdibasert, kristen og kirkelig sammenheng. Kurset er lettbeint over fire dager, men faglig svært solid, sier Jens Bjelland Grønvold, seniorrådgiver i KA.

KA har utviklet et nytt kursopplegg med tanke på personer i alderen 20-35 år med lederansvar i kirke og organisasjon. Målet er å bidra til rekruttering til lederstillinger og skape et støttende nettverk blant unge ledere.

– Avhengige av at yngre tar ansvar

– Lederstillingene på vår sektor fylles ofte av folk med lang fartstid, og i møte med morgendagens rekrutteringssituasjon er vi helt avhengige av at yngre ansatte tar mer lederansvar. Det vil vi legge til rette for, samtidig som vi samler bredden i det kristne landskapet i Norge, sier Grønvold.

Kurset finner sted på Fornebu i Bærum (10 minutter fra Oslo sentrum) over to samlinger à to dager – den første i mai og den andre i månedsskiftet august/september. I tillegg er det lagt opp til rabattert deltakelse på den store Kirkelederkonferansen som KA arrangerer på Gardermoen i slutten av oktober.

Ledelse, innovasjon, konflikthåndtering og personalledelse

Fornebu-kurset skal gi en innføring i ledelse, innovasjon, konflikthåndtering og personalledelse – tilpasset kirkelig og frivillig sektor. Blant foreleserne er Marit Halvorsen Hougsnæs (adm.dir. i KA), Dag Ingvar Jacobsen (professor i ledelse ved Universitetet i Agder), Harald Askeland (fagdirektør i KA) og Linn Maria Kierulf (familieterapeut og seniorrådgiver i KA).

Målgruppen er personer som allerede er i lederroller eller som kirkesamfunnene/organisasjonene ønsker å støtte i utviklingen mot en lederrolle. Med dette menes unge ansatte i Den norske kirke (daglige ledere, kirkeverger, vigslede ansatte som arbeidsgiver ønsker å sende) og unge ledere i kristne organisasjoner (generalsekretærer og daglige ledere, styremedlemmer i nasjonale organisasjoner eller andre med sentrale tillitsverv eller stillinger).

Mer info og påmelding finner du her. Ta gjerne kontakt med Jens Bjelland Grønvold dersom du har spørsmål om kurset.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone