AVLYST: Vårens viktigste møteplass for KAs medlemmer

Foto: KA
Publisert: 06/02/2020
Arbeidsgiver- og strategikonferansene er sentrale i forberedelsene til årets hovedoppgjør. – I år er det spesielt viktig å holde medlemmene oppdatert, sier direktør Ingrid B. Tenfjord.

NB! På grunn av koronapandemien er arbeidsgiver- og strategikonferansene 2020 avlyst.

KA inviterer til arbeidsgiver- og strategikonferanser våren 2020. Det vil avholdes tre konferanser for arbeidsgivere i Den norske kirke – på Gardermoen, i Stavanger og i Trondheim. Det arrangeres i tillegg en egen konferanse for de organisasjonene som er medlem i KA.

– Disse konferansene skal være gode møtesteder, der ledere i KAs medlemsvirksomheter blir oppdatert på aktuelle temaer og kan hente ny inspirasjon sammen med andre i samme situasjon, sier direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA, Ingrid B. Tenfjord.

Målgruppen for de tre første konferansene er valgte og ansatte ledere i Den norske kirkes virksomheter, slik som ledere av kirkelige fellesråd og bispedømmeråd, kirkeverger, stiftsdirektører, personalsjefer og lignende.

En av bolkene på konferansene handler om lønnsoppgjøret til våren/sommeren. Denne gangen står man foran et hovedoppjør.

– Dette gjør det spesielt viktig å holde medlemmene oppdatert på økonomiske utsikter både på vår sektor og i Norge generelt, og å si noe om hva som kan forventes i årets oppgjør. Vi ønsker også å benytte anledningen til å si litt om også andre tariffspørsmål enn selve lønnsforhandlingene, fortsetter Tenfjord.

I et hovedoppgjør forhandles det både om lønn og andre rettigheter i tariffavtalene. Dette innebærer at det kan forhandles om alt i tariffavtalene – for eksempel lønn, arbeidstid og permisjonsbestemmelser.

Temaer som vil bli berørt på konferansene:

  • Tariff – hovedoppgjøret 2020. Debatt, spørsmål og prioriteringer.
  • Kulturminnemeldingen – Opplysningsvesenets fond (OVF).
  • Trossamfunnsloven – konsekvenser for arbeidsgiverne
  • Arbeidsgiver-/ledelsesspørsmål
Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone