Kirkebyggavdelingen søker jurist og ingeniør

Røros kirke. Foto: Femundløpet/CC BY 2.0
Publisert: 05/12/2019
KA ønsker ny kompetanse og lyser ut to stillinger. Søknadsfrist 6. januar.

Avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA består i dag av åtte medarbeidere som sammen med kirkeeierne i Den norske kirke arbeider for en god og systematisk forvaltning av landets mer enn 1.600 kirkebygg.

Hovedarbeidsområdene er drift og utvikling av en nasjonal kirkebyggdatabase samt utstrakt rådgivning, opplæring og kursvirksomhet innen forvaltning, drift, vedlikehold, sikring, klima, Enøk, kulturminnevern og gravplass. Avdelingen jobber også med ulike prosjekter i nært samarbeid med Riksantikvaren og Kirkerådet.

To av avdelingens medarbeidere er nå på vei ut, og vi lyser derfor ut to stillinger.

I den ene stillingen ønsker vi en jurist/advokat som oppfyller disse kriteriene:

 • Interesse for kirkebygg og kirkelige kulturminner og landskap
 • Erfaring fra eiendomsrett, plan- og bygningslov, kulturminnelov, kontraktsrett og lov om offentlige anskaffelser
 • Kjennskap til byggherreforskriften
 • Kjennskap til plan- og bygningsrett
 • Kjennskap til Norske standarder
 • Interesse for gravferdslovens bestemmelser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 
 • Forståelse for kulturminner og kulturminneforvaltning
 • Generelt god IT-kompetanse

I KA er det for øvrig sju advokater/jurister i arbeidsgiveravdelingen, hvorav en har én delstilling i kirkebyggavdelingen. Les mer og søk på stillingen her.

I den andre stillingen søker vi en ingeniør/sivilingeniør, fortrinnsvis med utdanning innen byggfag. Vi ønsker også:

 • Utdanning og/ eller erfaring innen fagområdene klima, miljø og energi
 • Særlig interesse for kirkebygg, kulturminner og kulturminneforvaltning
 • Erfaring fra bygg- og eiendomsforvaltning og FDVU-arbeid.
 • God formidlings- og formuleringsevne på norsk både muntlig og skriftlig
 • Generell god IT-kompetanse

Det er dessuten en fordel om du har kjennskap til:

 • Bygningsvern
 • Norske standarder
 • Den norske kirke
 • Ulike gamle håndverkstradisjoner

Les mer og søk på stillingen her.

KA er arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for alle virksomheter med kirkelig/kristen forankring. Våre medlemmer har tilgang på svært kompetent rådgivning og hjelp på tariff, arbeidsrett, organisasjon, økonomi og en rekke andre områder. Vi jobber også politisk for å styrke hele sektorens rammevilkår. I tillegg har vi Norges fremste fagmiljø på kirkebygg og gravplass.

Hos oss får alle ansatte:

 • Mulighet til å arbeide i et interessant fagmiljø
 • Være en del av hyggelig arbeidsmiljø
 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordningen KLP

Arbeidssted for begge stillingene er Kirkens hus i Oslo. Noe reising må påregnes. Søknadsfrist er 6. januar 2020.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone