KA styrker kompetansen på kirkebygg

Nils Kristian Høien Nielsen og Hanne Moltubakk Kempton bringer med seg ny kompetanse inn i KA. Foto: KA
Publisert: 26/11/2019
To rådgivere står klare til å hjelpe medlemmene med å ta vare på kirkene: Konservator Hanne Moltubakk Kempton og murmester Nils Kristian Høien Nielsen er nye på KA-laget.

– Kirkelige fellesråd og menighetsråd gjør en svært viktig jobb for å ivareta og sikre kirkene og kirkekunsten. Gjennom å jobbe i KA kan jeg bistå disse på best mulig måte, og bidra til å finne løsninger som balanserer vern og bruk på best mulig måte, sier Hanne Moltubakk Kempton (37).

Hun og Nils Kristian Høien Nielsen (31) er nyansatte i KAs avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning. De to bringer med seg ny kompetanse som mange av medlemmene vil kunne ha stor nytte av.

Konservering og restaurering

Kempton er utdannet innen kultur- og samfunnsfag og har master i malerikonservering. Hun har tidligere erfaring fra bygningsvernsenteret Murbyen Oslo og NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning).

 – Hos NIKU jobbet jeg mye med kirker og kirkekunst, sier hun.

I KA går Kempton inn i en stilling som seniorrådgiver. Hun skal ha et spesielt ansvar for konservering og restaurering av kirkekunst og inventar, dessuten kulturminnevern, sikring og restverdiredning og klimapåvirkning på kirkebygg. Hun skal også bistå med Kirkebyggdatabasen, særlig inventardelen.

– Vi har få slott og herregårder i Norge, men vi har fantastiske kirker spredt rundt i hele landet. Dette er vår viktigste kulturarv, her finnes alt fra unike skatter fra middelalderen til moderne kunst fra vårt århundre. I tillegg er kirkebyggene og kirkekunsten er fulle av historier om enkeltmennesker, om lokalsamfunn og om Norges plass i verden. Jeg vil gjerne bidra til å formidle og ta vare denne kulturarven, sier Kempton.

Bred historisk kunnskap

Nils Kristian Høien Nielsen er murmester og har erfaring og kompetanse fra flere år som murmester og fagskoleingeniør.

– Jeg kan hjelpe til med de aller fleste spørsmål knyttet til bygningsarbeider og bygningsprosesser. Jeg har generell bred kunnskap om alle typer bygninger og byggeskikker, men med spesiell kompetanse på historiske bygninger og restaureringsarbeid etter antikvariske prinsipper, sier han.

Som konsulent i KA kan han også bidra med veiledning rundt viktige momenter ved en byggeprosess, som planlegging, anskaffelser, materialvalg og gjennomføring.

– En godt planlagt byggeprosess, hvor alle parter har realistiske forventinger, resulterer i færre overraskelser og konflikter, påpeker Nielsen.

Fulle av historier og kunst

Nielsen ser fram til å få jobbe med de eldste og flotteste bygningene vi har her i landet.

– På disse byggene har de dyktigste håndverkerne, byggmesterne og arkitektene for sin tid lagt igjen sin kunnskap for å produsere disse vakre byggene og interiøret som hører til. Det er derfor veldig gøy å kunne være med å forvalte og videreføre denne arven, sier han.

Som tidligere utførende murmester og bygningsverner brenner Nielsen ekstra for middelalderkirkene i stein og murte kirker fra førindustriell tid.

– Det er viktig for meg at disse behandles riktig og tas vare på for fremtiden. Norge er et relativt fattig land når det gjelder historisk murarkitektur, og brorparten av det vi har er det kirkene som står for, sier han.

Les mer om kirkebygg og hva KA tilbyr på feltet!

KA har mange bra folk. Møt spesialrådgiver Kjersti Kambestad her!

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone