Enorm interesse for nye diakoniprosjekter i lokalkirken

Diakoner omtales gjerne som kirkens omsorgs- og sosialarbeider. Photo by Joshua Ness on Unsplash
Publisert: 20/11/2019
Kirkerådet fordelte i vinter penger til 35 halve diakonistillinger. En kartlegging KA har gjennomført viser at det kan settes i gang minst fire ganger så mange prosjekter dersom det kommer penger.

– Den norske kirke ønsker å bidra mer i lokalsamfunnene, og diakonale prosjekter ligger helt i kjernen av kirkens oppdrag og kompetanse. Den store interessen for disse midlene bekrefter dette. Nå håper vi ordningen kan bygges videre ut og gjøres mer forutsigbar, sier administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

Etter statsbudsjettforhandlingene høsten 2018 ble Kirkerådet tilført friske midler til satsing på diakoni. Kirkerådet valgte å fordele disse via bispedømmerådene, og det ble gitt tilsagn om to, tre eller fire halve stillinger (400.000 kroner per stilling) til videre fordeling til de kirkelige fellesråd i bispedømmene.

Forutsetningen for å få midler var at den andre halvdelen av stillingen ble finansiert lokalt, i praksis med kommunale midler eller givertjeneste.

Hver fjerde søknad innvilget

Åtte bispedømmer kjørte en åpen utlysning av midlene. Dette gjaldt til sammen 24 stillinger, og det kom inn til sammen nesten 90 søknader fra fellesrådene. Det vil si at omtrent hver fjerde søknad ble innvilget.

– Søknadsrunden bekreftet at det både er et stort behov for å styrke den diakonale innsatsen lokalt og det er stor interesse og vilje til å få det til. Det vil derfor være svært kjærkomment om det gis muligheter for å styrke kirkelige omsorgstjenester også i tiden som kommer, sier stiftsdirektør i Nidaros bispedømme, Steinar Skomedal.

Trengte mer tid

I løpet av fire uker mottok bispedømmet søknader fra tolv forskjellige fellesråd. Nidaros fikk fire halve stillinger til fordeling.

– Flere fellesråd tok kontakt for å formidle at de ønsket å sende søknad, men at de måtte ha mer tid for å sikre lokal finansiering, sier Skomedal.

Også de andre bispedømmene melder om at det ville ha kommet enda flere søknader dersom fellesrådene hadde fått mer tid på seg og dersom muligheten til å søke var blitt kjent før de kommunale 2019-budsjettet var vedtatt.

Tre bispedømmer (Sør-Hålogaland, Oslo og Borg – til sammen 11 stillinger) fordelte stillingene enten til eksisterende stillinger med usikker finansiering eller nye prosjekter ut ifra forhåndsdefinerte kriterier. Det foreligger derfor ikke tall på søknader fra disse bispedømmene.

 

FAKTA: Diakoni

  • En diakon er leder av kirkens omsorgsarbeid. Vedkommende har utdanning på mastergradsnivå (helse, sosial eller pedagogikk i tillegg til kirkelige fag).
  • Ordet diakon kommer av det greske ordet diakonos som på norsk gjerne oversettes til tjener.
  • Diakonen har sin identitet i kirken og arbeider for menneskers beste i lokalmiljøet, ofte i samarbeid med offentlige og frivillige instanser.

Kilde: Det Norske Diakonforbund

LES MER: Møt diakon Gry Netland-Ebbesen på jobbikirken.no

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone