3.000 fellesrådsmedlemmer skal læres opp – finn ditt kurssted nå

Anslagsvis 2.500-3.000 nye fellesrådsmedlemmer inviteres til opplæring i 2020. Foto: KA/TK Filmproduksjon
Publisert: 14/11/2019
13. januar går startskuddet for opplæring av de nyvalgte fellesrådene. Påmeldingen er nå åpnet!

– Målet er at de nyvalgte fellesrådsmedlemmene skal bli trygge i rollen og at de skal få god oversikt over ansvar, oppgaver og myndighet, sier Øystein Dahle, avdelingsdirektør i KA.

– Denne turneen er at av de store krafttakene i vår virksomhet, og vi setter store ressurser inn på å gjøre dette mest mulig lærerikt, spennende, variert og inspirerende for deltakerne.

Meld på ditt nye fellesråd gjennom vår kurskalender!
Bispedømmevis oversikt over kursdatoer og -steder finner du her.

60 kurs over hele landet

De nye menighetsrådene trer i kraft 1. november, og fra disse skal det velges representanter til de kirkelige fellesrådene. Disse ivaretar arbeidsgiveransvar, eiendomsforvaltning og gravplassansvar på vegne av soknene i kommunen. I de kommunene der det bare er ett sokn, ivaretar menighetsrådet også fellesrådets funksjoner («menighetsråd/sokneråd med fellesrådsfunksjoner»).

Fra 1. januar 2020 er det 356 kommuner i Norge – og omtrent like mange fellesråd (noen få fellesråd omfatter mer enn én kommune). De anslagsvis 2.500-3.000 medlemmer i disse fellesrådene inviteres til opplæring i regi av KA fra i midten av januar og fram til begynnelsen av 2020. Det skal avholdes totalt 60 kurs rundt i landet.

Kveldskurs og dagskurs

De fleste kursene går fra klokka 17 til 21, med tilbud om middag fra klokka 16. Noen av kursene i Nord-Norge er lagt opp som dagskurs på grunn av lange reiseavstander.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone