KA-grunnlegger Frank Grimstad fyller 70 år

Frank Grimstad på avskjedsfesten 31. januar 2018. Foto: KA
Publisert: 24/10/2019
«Gjennom alle årene før og i KA nedla han en helt ekstraordinær arbeidsinnsats», skriver Marit Halvorsen Hougsnæs om sin forgjenger i sjefsstolen.

Frank Grimstad fyller 70 år 25. oktober. Helt fra 1984 og fram til han gikk av med pensjon 1. februar 2018, jobbet han med og i det som i dag heter KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Gjennom alle disse årene nedla han en helt ekstraordinær arbeidsinnsats.

Kirkens arbeidsgiverorganisasjon ble initiert av Kirkemøtet på 1980-tallet og formelt etablert 1. januar 1990. Grimstad ble KAs første administrerende direktør. Da han ble pensjonist, etterlot han seg et unikt og sterkt etterspurt fagmiljø innenfor kirkelig ledelse, arbeidsrett og personalforvaltning samt innenfor kirkebygg, kulturminne- og gravplassforvaltning, med mer enn 30 ansatte.

Forkjemper for et levende kirkedemokrati

Grimstad har vært og er fortsatt en av Den norske kirkes fremste forkjempere for et levende og sterkt kirkelig lokaldemokrati. Gjennom alle sine arbeidsår deltok han aktivt som foreleser, kursholder, materiellutvikler og rådgiver for de lokalkirkelige råd.

KA var fra starten av assosiert medlem av Kommunenes Sentralforbund. Da lov om Den norske kirke trådte i kraft 1. januar 1997, ble KA-sektoren etablert som eget tariffområde. Etter fristillingen av den statlige delen av Den norske kirke, valgte også Kirkemøtet i Den norske kirke å melde seg inn i KA. I tillegg har flere kirkelige organisasjoner kommet til som medlemmer de senere årene.

Frank Grimstad vokste opp i Rælingen med speiding, klubb og Ten Sing. Han startet sitt yrkesliv som kateket i Fet i Borg bispedømme i 1976. Med faglig bakgrunn som cand. philol med fagene kristendom, pedagogikk og psykologi, drev han et aktivt konfirmant- og ungdomsarbeid, før han ble ansatt i Kirkerådet i 1980.

Ser fram til nye bidrag på mange fagområder

Han har deltatt i flere offentlige og kirkelige utredningsarbeider, blant annet knyttet til kirkeordning, trosopplæring og kirkemusikk. Han har også hatt en rekke styreverv, blant annet i Kirkens Nødhjelp. Grimstad har nå deltidsstillinger ved høyskolene MF og VID og er styremedlem i Norske Kirkeakademier. Han bor i Oslo med kona Mette. De bruker mye tid sammen med sine to barn, svigerbarn og barnebarn og en stor vennekrets som jevnlig inviteres på hytta deres på Hvaler.

På vegne av meg selv og resten av KA ønsker jeg Frank hjertelig til lykke med 70-årsdagen og ser fram til viktige bidrag på mange fagområder og berikende samtaler også i årene som kommer!

Marit Halvorsen Hougsnæs
administrerende direktør
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone