Eksplosjon i bruk av vedlikeholdsstøtte etter KA-oppfordring

Johanneskirken i Bergen er blant dem som nå vil nyte godt av rentekompensasjonsordningen. Foto: trolvag/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0
Publisert: 17/10/2019
– Fellesråd kan går glipp av betydelige midler når de ikke søker om rentekompensasjon, advarte Randi Moskvil Letmolie i KA i sommer. Det ser ut til å ha fått fart på sakene.

Utgangspunktet for uttalelsen til direktøren for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA i juli i år, var liten bruk av rammen for rentekompensasjon for kirkebygg. Ordningen innebærer at staten dekker rentekostnadene ved reparasjon, restaurering, vedlikehold og utbedringer av kirkebygg.

LES MER: Få søker om rentedekning – går glipp av millioner til kirkebygg

– Fra nyttår og fram til i dag er det en beskjeden bruk av rammen for rentekompensasjon for kirkebygg. Husbanken har til nå gitt tilsagn på over 55,2 millioner kroner. Dette er fordelt på 23 prosjekter i 16 forskjellige kirker i tolv kommuner, sa seniorrådgiver for økonomiske virkemidler i Husbanken, Rune Sølvberg den gang. Utgangspunktet var tallene som KA da hadde hentet inn.

Det er Husbanken som administrerer rentekompensasjonsordningen for kirkebygg på vegne av myndighetene.

Glad for mer bruk

Men nå, etter oppfordringen fra KA, viser ferske tall at bruken av ordningen har skutt i været etter sommeren: Antall prosjekter som har søkt om rentekompensasjon er oppe i 59. Disse prosjektene involverer 41 kirker i 23 kommuner. Totalt er det søkt om dekning av rentekostnader på mer enn 186 millioner kroner (186.604.500).

– Det meget gledelig at dette tallet er mye høyere nå, og at denne ordningen blir brukt. Jeg vil tro at KAs oppmerksomhet rundt saken har spilt en rolle, sier Randi Moskvil Letmolie (bildet), direktør for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA.

Ordningen med rentekompensasjon ble innført i 2005 med en særlig prioritering av kulturhistorisk verdifulle kirker. De regnskapsførte utgiftene til vedlikehold og investeringer i kirkebygg skjøt fart etter dette, og siden 2009 har utgiftene til formålet holdt seg godt over 600 millioner i året nesten hele veien.

Ramme på en milliard

Ordningen ble lukket i budsjettåret 2018, men gjenåpnet i 2019 med en ramme på én milliard kroner etter statsbudsjettsforhandlingene i fjor høst. Det betyr at staten dekker rentekostnader for nye prosjekter med en samlet verdi på inntil en milliard.

Hos Bodø kirkelige fellesråd har man så langt fått tilsagn om dekning av renter på lån på til sammen 21,6 millioner. Summen omfatter diverse prosjekter.

– Når vi setter i gang prosjekter, sjekker vi alltid om vi er kvalifisert for støtte fra rentekompenasjonsordningen. Det synes jeg alle bør gjøre, sier kirkeverge i Bodø kirkelige fellesråd, Tom Solli.

FAKTA: Rentekompensasjon for kirkebygg

  • Prinsippet er at staten dekker rentekostnadene ved reparasjon, restaurering, vedlikehold og utbedring av kirkebygg.
  • Tiltaket må være på minst 100.000 kroner.
  • Det er ikke et krav om at tiltakene som får støtte er lånefinansiert.
  • Prosjekter skal være igangsatt senest 18 måneder etter at søknaden er godkjent.
  • Det er kommunen eller kirkelig fellesråd kan søke om rentekompensasjon.
Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone