Nytt seminar vil inspirere til mer tilgjengelige kirker

Fagdirektør Oddbjørn Sørmoen inviterer til seminar om tilgjengelighet 6. november. Foto: Ove Morten Berge, Kirkerådet
Publisert: 03/10/2019
Hver tredje kirke har for dårlig tilgjengelighet. – Dette handler om å leve opp til kirkens kjerneverdier, fagdirektør Oddbjørn Sørmoen i KA.

– Det handler om å ta begrepet «åpen kirke» fullstendig på alvor. Det handler om kunnskap, kreativitet, omsorg, gode løsninger og kompromisser. Og det handler om lovpålagte forpliktelser og kirkens troverdighet, sier Oddbjørn Sørmoen, fagdirektør for kulturminnevern i KA.

Han er genuint opptatt av at kirker og gravplasser skal ha universell utforming og være tilgjengelige for alle.

– Dette går helt inn i kjernen av kirkens kjerneverdier, at alle hører til, har noe å bidra med og er velkomne, sier Sørmoen.

Meld deg på seminar om tilgjengelighet til kirkebygg og gravplasser her

35 prosent «mindre bra» eller «dårlig»

Han viser til KAs kirkekontrollrapport som ble lagt fram i fjor vinter. For 35 prosent av kirkene ble tilgjengeligheten oppgitt å være «mindre bra» eller «dårlig».

– Samtidig vet vi at behovet for tilrettelegging bare øker: Vi blir flere, og vi bli eldre, påpeker Sørmoen.

På et dagsseminar i Oslo 6. november settes tematikken grundig på dagsorden. Målet for dagen er å gi en innføring i hvordan man kan gjøre gamle og nye kirkebygg og utearealer mer tilgjengelige. En rekke fagpersoner vil belyse praktiske, arkitektoniske, juridiske og etiske problemstillinger på feltet. Tanken er at dagen skal være en hjelp til å komme videre i menighetens arbeid med å finne gode løsninger og kompromisser i disse spørsmålene.

Ikke bare ramper og handikapptoalett

Bidragsytere er Camilla Ryhl fra Statens Byggeforskningsinstitut i Danmark, Karianne Rygh Hjortdahl fra Bufdir, Ove Morten Berge fra Kirkerådet, Kristian Lian fra Norges Handikapforbund, Hege Sejnes Eilertsen fra Riksantikvaren, Marianne Kristin Brenna fra Forsvarsbygg og Ragna R. Jacobsen fra Nasjonalmuseet, i tillegg til Oddbjørn Sørmoen fra KA.

Fagdirektøren minner om at «tilgjengelighet» ikke bare er et spørsmål om rullestolramper og handikapptoalett.

– Det handler også om barnevogner, om synshemmede, om ulike mentale utfordringer og mye annet.

Meld deg på seminar om tilgjengelighet til kirkebygg og gravplasser her

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone