Testet planer i ny øvelse: Hva skal reddes først når det brenner?

Lokalt brannvesen deltok på øvelsen i Agder-kirkene. Foto: KA
Publisert: 03/10/2019
KA ønsker å øke bevisstheten rundt katastrofeberedskap i vernede kirker.

– Brannvesenet slukket først den fiktive brannen og startet arbeidet med å redde ut rekvisittene i henhold til prioriteringsplanen som var laget på forhånd. De fikk raskt bistand fra restverdiredningsbilen fra Kristiansand. De har kompetanse og utstyr til å håndtere og evakuere gjenstander, sier direktør for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA, Randi Moskvil Letmolie, i etterkant av en brannøvelse i Tromøy kirke i Arendal nylig.

Sammen med NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) er KA involvert i et prosjekt som tar for seg katastrofeberedskap for vernede kirker i Aust-Agder.

Lager prioritert liste

Prosjektet startet opp i mars i år og omhandler de utvalgte Agder-kirkene Mykland (Froland), Vegårshei og Tromøy. Nylig var det tid for å teste ut beredskapsplanene med øvelsen i sistnevnte kirke. Dette inkluderte en såkalt restverdiredning. 

– I prosjektet utføres en vurdering av kunst, inventar og interiør i de utvalgte kirkene. Dette er utgangspunktet for en prioriteringsliste over gjenstander som ønskes reddes ut eller at skadene minimeres dersom en krise som brann eller flom skulle oppstå, sier Nina Kjølsen Jernæs, malerikonservator og forsker ved NIKU, Nina Kjølsen Jernæs

Brannøvelsen med fokus på restverdiredning i Tromøy kirke involverte mannskap fra Østre Agder brannvesen og Kristiansandsregionen brann og redning IKS. Øvelsen innebar at rekvisitter var plassert kirken, mens originalt inventar var dekket til eller flyttet. Rekvisittene skulle simulere plassering, utseende, vekt, sårbarhet og utfordringer ved håndtering.

Testet planer i ny øvelse: Hva skal reddes først når det brenner? Tenkte verdigjenstander ble reddet ut fra kirkene i henhold til en utarbeidet plan.Foto: KA

Trener samarbeid

– Målet med prosjektet er å bidra til økt samhandling mellom regionalt og nasjonalt nivå, og gi oppdatert kunnskap og informasjon om kirkene og deres inventar, sier Randi Moskvil Letmolie i KA.

– Prosjektet vil kaste lys over hvordan man, med ulik fagkompetanse og ulikt ståsted i forvaltningen, kan sikre en effektiv og hensiktsmessig innsats i en krisesituasjon. Dette vil ha stor overføringsverdi til andre kirker og regioner, sier hun.

Erfaringene fra øvelsen presenteres og diskuteres på en fagdag i januar 2020, slik at erfaringene kan overføres til kirker i andre kommuner og regioner. Mye av brannvernarbeidet knyttet til kirkene er også relevant for kulturhistoriske bygg generelt, samt institusjoner med gjenstander av kunst- eller kulturhistoriske verdier.

Finansieringen av prosjektet er midler fra Stiftelsen UNI, KNIF Forsikring og egeninnsats fra de involverte parter.

Testet planer i ny øvelse: Hva skal reddes først når det brenner? Øvelsene fikk en del oppmerksomhet lokalt. Foto: KA

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone