Hvem fortjener Kirkesikringsprisen? Du kan foreslå kandidater

Prisvinnere i 2018: F.v. Tommy Johansen (driftsleder, Hamar kirkelige fellesråd), Solveig Seem (leder i Hamar kirkelige fellesråd) og Inger Fæster (leder i Vang menighetsråd). Foto: TK Filmproduksjon/KA
Publisert: 12/09/2019
For fjerde gang deler KA Kirkebyggforsikring og Knif Trygghet ut 25.000 kroner til et fellesråd som har utmerket seg i arbeidet med sikring av kirkebygg.

– Det er flott å kunne hedre gode tiltak som bidrar til å sikre kirkebyggene våre. Dette viktige arbeidet gjøres lokalt, og vi er glade for å få løfte fram ideer som kan inspirere og stimulere til innsats flere steder, sier direktør i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Randi Moskvil Letmolie.

KA Kirkebyggforsikring har i samarbeid med forsikringsselskapet Knif Trygghet etablert en pris som tildeles fellesråd eller menighetsråd (i ettsoknskommuner) som har utmerket seg i arbeidet med sikring av sine kirkebygg.

Både fysiske og/eller organisatoriske tiltak vil bli vurdert, som for eksempel:

  • Langsiktig, systematisk og målrettet arbeid for bedre sikring av kirkebygg.
  • Nybrottsarbeid innen sikringsarbeid eller tiltak som har utvist særlig kreativitet eller innovasjon.
  • Tiltak som har bidratt til fellesløsninger, nye samarbeidsformer eller bedre samordning av sikringsarbeidet mellom ulike instanser.
  • Tiltak for bedre kirkesikring der både fysiske og organisatoriske tiltak er gjennomført på en helhetlig måte.
  • Andre tiltak for bedre kirkesikring som har utmerket seg på en positiv måte.

Den som tildeles prisen må være forsikret i KA Kirkebyggforsikring.

Prisen deles ut på Kirkevergekonferansen i Tromsø 29. oktober.

Kandidater kan foreslås både av fellesrådet selv, av kirkelig tilsatte i fellesrådet, andre fellesråd, kommunen, Riksantikvaren, DSB, bispedømmerådene og andre samarbeidspartnere. Også KA og Knif Trygghet kan foreslå kandidater. Prisen deles ut til fellesråd/menighetsråd som har forsikret kirkene i KA Kirkebyggforsikring.

En jury bestående av representanter fra både KA og Knif Trygghet vil utpeke vinneren, og prispengene på 25.000 kroner skal gå til et faglig, sosialt eller arbeidsmiljøtiltak blant tilsatte i fellesrådet.

Forslag til kandidater sendes på e-post senest 13. oktober.

Ved spørsmål, ta kontakt med Randi Moskvil Letmolie i KA på 472 39 569 eller Svein Rødskog i Knif Trygghet på 23 68 39 00.

Tidligere vinnere

  • I 2016 gikk prisen til Bamble kirkelige fellesråd for et helhetlig arbeid som både omfatter fysiske og organisatoriske tiltak. Bamble har etablert gode rutiner, risikovurderinger, dokumentasjon og jevnlige kontroller. Samtidig er det gjort en stor innsats for montering av nytt låssystem, slokkeanlegg og brann- og tyverialarm.
  • I 2017 gikk prisen til Kirkelig fellesråd i Oslo for et langsiktig og systematiske arbeid for sikring av kirkebyggene. Alle kirkebyggene har bl.a. fått montert brannvarsling med direktevarsling til 110, og det er montert slokkeanlegg i de eldste og mest sårbare kirkene.
  • I 2018 gikk prisen til Hamar kirkelig fellesråd som hadde utmerket seg med systematisk sikringsarbeid og gode oppfølgingsrutiner over tid. Fellesrådet har i samarbeid med lokalt brannvesen også etablert nøkkelbokser ved kirkene med beskrivelse og foto av gjenstander som er prioritert å ta ut av kirkene ved en eventuell brann. Dette gir brannvesenet muligheter til å redde uerstattelige kulturelle verdier ved en eventuell brann.

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone