Folk i KA: Helge Mathisen

Helge Mathisen er kommunikasjonsrådgiver i KA. Foto: KA
Publisert: 20/08/2019
– Fagfolkene her sitter på store mengder kunnskap og ressurser som er til stor nytte for våre medlemmer.

Hvem: Helge Mathisen (41), kommunikasjonsrådgiver

Bosted: Hobøl i Østfold

Familie: Gift med Margaret, tre barn

Liker: Hverdagens fylles mye opp av familieliv med tilhørende aktiviteter. Jeg er dessuten engasjert i diverse menighets- og kirkeliv på lokalplan. Opptatt av fotball, både som tilskuer og som aktivitet for barn og unge. Løpeturer i skog og mark bruker jeg også litt tid på.

Fartstid i KA: Ansatt siden januar 2019

Viktigste arbeidsoppgaver: Bistår med det meste som har med kommunikasjon å gjøre i organisasjonen, både eksternt og internt. Det være seg praktiske og tekniske løsninger, promotering av KAs kurs og arbeid og kontakt med medier og andre som er interessert i det vi driver med.

Hvordan vil du beskrive KA som organisasjon?

– Jeg mener KA er en framoverlent og praktisk orientert organisasjon når det gjelder å hjelpe våre medlemmer i store og små spørsmål som angår driften deres. Fagfolkene her på kontoret sitter på store mengder kunnskap og ressurser som er til stor nytte for våre medlemmer.

Hva kan du hjelpe medlemmene med?

– Jeg kan hjelpe til med spørsmål rundt kommunikasjon. Det være seg måter å nå ut til en ønsket gruppe på, hvordan man skal forholde seg til kontakt med mediene, hvilke lover og regler man må forholde seg til ved publisering. Dessuten kan jeg hjelpe med bruk av praktiske verktøy, som spørreundersøkelser gjennom Questback.

Hva blir det viktigste for KA fremover?

– Det blir å være relevante i det nye kirkelandskapet som formes nå framover. Vi må vise medlemmene tydelig at vi jobber for dem og deres interesser og samtidig vise myndighetene at vår stemme er viktig og godt fundert i fagkunnskap, erfaring og støtte hos en stor og relevant medlemsmasse.

Hva er det beste med å jobbe i KA?

– KA er en fin arbeidsplass. Det er et hyggelig arbeidsmiljø hvor kollegene har et bredt spekter av bakgrunner. Med så mye fagkunnskap på ulike arbeidsområder rundt seg lærer man dessuten noe nytt hele tiden. Det er interessant å finne gode måter å formidle og kommunisere alt dette videre på.

Møt flere KA-folk her!

Se alle våre tjenester!

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone