Se KAs arrangementer på Arendalsuka direkte

Vinnerutkastet til ny Flekkerøy kirke (t.v.) og gravplassen ved Hordabø kirke i Radøy. Foto: Hille Melby arkitekter AS og prof. Einar Dahle / B Ystebo/Flickr/Attribution-ShareAlike 2.0 Generic
Publisert: 15/08/2019
Hvordan kan kirkelige gravferdsforvaltning være en god løsning for alle? Og hvorfor bygge nye kirker?

Følg arrangementene direkte på Kirkeskipets Facebook-side.

Spørsmålene over setter tonen for KAs arrangementer under Arendalsuka. I år som i fjor har Kirkerådet leid en båt som ligger sentralt i Pollen (Arendals havnebasseng) hele uka, og KA er blant samarbeidspartnerne som bidrar med program.

Fredag 16. august klokka 09.00 spør vi hvorfor vi trenger nye kirker her i landet. «Samtidig som én av ti norske kirker brukes sjeldnere enn én gang i måneden, bygges det stadig nye. Siden år 2000 er det reist 49 nye kirker i Norge, og flere er under bygging eller planlegging», heter det i programbeskrivelsen.

I samtalen deltar biskop Stein Reinertsen, Marit Synnøve Loland Tveit fra Flekkerøy og Vennsla-ordfører Nils Olav Larsen (KrF). Loland er leder i byggekomiteen for den nye kirken som innvies på Flekkerøy 1. desember. I Vennesla har ny kirke vært under planlegging siden 2011, og i vår ble det kåret en vinner av arkitektkonkurransen.

Det finnes mange gode enkelthistorier om hva det gjør med menigheten og lokalsamfunnet når en ny kirke reises, men det er ikke gjort noen systematisk undersøkelse av dette – før nå. KAs ferske rundspørring blant alle som har fått ny kirke siden 2011, til sammen 15 menigheter, vil bli lagt fram og diskutert i samtalen.
Se arrangementet på Facebook.

Kirkelig gravplassforvaltning for alle

Litt senere på dagen, klokka 12.00, spør KA hvordan kirkelig gravferdsforvaltning kan være en god løsning for hele befolkningen. Spørsmålet er ekstra aktuelt ettersom forslaget til ny trossamfunnslov fastslår at hovedregelen fortsatt skal være at Den norske kirke utøver dette ansvaret på vegne av samfunnet. I forbindelse med arrangementet legger KA fram en fersk rapport om tilstanden på gravplassektoren.

«Forvaltning og drift av gravplasser fungerer svært tilfredsstillende og er ikke til hinder for at ulike livssyn, inkl. livssynsnøytralitet ivaretas», het det i Arendal kommunes uttalelse da utkastet til trossamfunnslov var på høring høsten 2017.

Til samtalen på Kirkeskipet kommer rådmann Harald Danielsen, fellesrådsleder Anne Hansen Vartdal og KA-direktør Øystein Dahle. Det gjør også tidligere forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo og nåværende spesialrådgiver i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Anne Sender. Hun skal snakke om hva de som står utenfor Den norske kirke forventer av kirken på gravplassområdet – sammen med pinsevenn og varaordfører Terje Eikin (KrF) og organisasjonsrådgiver Marianne Løge i Human-Etisk Forbund i Aust-Agder.
Se arrangementet på Facebook.

Velkommen inn i kirken?

For øvrig medvirker Oddbjørn Sørmoen, fagdirektør for kulturminnevern i KA, i debatten «Velkommen inn – for alle?» i regi av Kristelig studieforbund, Kirkerådet og Studieforbundet Funkis torsdag 15. august klokka 17.00 på Arendal bibliotek. «Oppfølging av likestillings- og diskrimineringsloven, holdninger til dette, finansiering og hva som egentlig er diskriminering – hvor langt skal man gå i å kreve tilgang?» er blant spørsmålene som vil bli diskutert.
Se arrangementet på Facebook.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone