To ledige stillinger på kirkebyggfeltet

Hordabø kirke i Radøy kommune i Hordaland. Foto: B Ystebo/Flickr/Attribution-ShareAlike 2.0 Generic
Publisert: 06/06/2019
KA søker ingeniør og rådgiver til avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning. Søknadsfrist 16. juni.

Kirkebyggrådgiver: Vi videreutvikler vår kompetanse i avdelingen innen konservering, kulturminnevern og digitalisering og søker derfor etter en rådgiver/seniorrådgiver/spesialrådgiver i fast stilling med relevant utdanning på bachelor- eller masternivå.

Arbeidsoppgaver:

 • Ta initiativ til og videreutvikle bevarings- og sikringstiltak for kirker med hensyn til brann, miljø- og klimautfordringer og andre risikofaktorer.
 • Drift og utvikling av kirkebyggdatabasens inventarmodul.
 • Annet vedlikeholds- og utviklingsarbeid av databasen og kirkesøk.no.
 • Være med på å videreutvikle profilering av kirkene på nett og i sosiale media.
 • Yte faglig råd og bistand til KAs medlemmer på fagfeltet.
 • Være bidragsyter på KA-kurs og utvikle nye innen eget fagfeltet.
 • Prosjektadministrasjon/ledelse/utvikling
 • Deltakelse i faglige nettverk

Les mer og søk på stillingen her. Stillingen har søknadsfrist 16. juni.

Ingeniør/sivilingeniør: Vi er også på jakt etter en person som har utdanning og/eller erfaring innen de fleste av følgende arbeidsområder: 

 • bygg- og eiendomsforvaltning (FDVU)
 • bevaring og sikring av bygg
 • tilstandsanalyser (NS 3424)
 • byggeskikk og ulike gamle håndverkstradisjoner
 • bygningsvern og byggteknikk
 • enøk, klima og miljø
 • offentlige anskaffelser

Arbeidsoppgavene vil også omfatte:

 • Arbeid med og i eksisterende kirkebyggdatabase
 • Ledelse av enkelte prosjekter
 • Deltagelse i faglige nettverk
 • Foredrags- og kursvirksomhet o.l.

Les mer og søk på stillingen her. Stillingen har søknadsfrist 16. juni.

KA tilbyr konkurransedyktig lønn, fleksitidsordning, pensjonsordning i KLP og ikke minst et spennende og allsidig fagmiljø med godt kollegafellesskap og kontorer i Oslo sentrum.

OBS! KA søker også politisk rådgiver. Les mer her og søk senest 16. juni.

Om KA: KA er arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for kirkelige organer og virksomheter med kirkelig forankring. Vi har drøyt 500 medlemmer og yter service og rådgivning innen bl.a. tariff-/arbeidsgiverspørsmål, omstilling, ledelse, opplæring, kirkebygg- og gravplassforvaltning, juss, økonomi og kommunikasjon. Vi jobber også politisk for medlemmenes rammevilkår. KA har om lag 30 ansatte og holder til i Oslo sentrum.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone