Ropstad til kirketopper: – Det står ikke andre klare til å fylle tomrommet

Statsråd Kjell Ingolf Ropstad (t.h.) i samtale med Sandnes-prost Ludvig Bjerkreim. Foto: KA
Publisert: 04/06/2019
Trosminister Kjell Ingolf Ropstad understreket Den norske kirkes samfunnsrolle da han talte på KAs storkommunekonferanse.

– Det står ikke andre trossamfunn eller livssynssamfunn klare til å fylle tomrommet dersom kirken forsvinner fra små og store lokalsamfunn. Derfor er den rollen Den norske kirke har veldig viktig, både i glede og i sorg for mange mennesker rundt om i landet, sa trosminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i sin tale til deltakerne på konferansen mandag denne uken.

Hovedtemaet for årets storkommunekonferanse var samarbeid om diakonale/sosiale tiltak mellom kirke og kommune.

Ingen lekkasjer om ny lov

De om lag 60 konferansedeltakerne hadde nok håpet på enda mer konkrete drypp fra arbeidet med ny lov om tros- og livssynssamfunn da ministeren talte om temaet «trossamfunnenes betydning i lokalsamfunnet».

Ropstad kunne imidlertid love et par ting:

– Bestemmelsene om kirkens ordning skal ikke rokke ved sentrale forhold i Den norske kirke. Det innebærer blant annet at soknene er og blir den grunnleggende enheten og at de videreføres som selvstendige enheter som ikke kan løses fra Den norske kirke, sa han.

Ropstad understreket også at hans syn er at verdiene i Opplysningsvesenets fond tilhører kirken og at disse skal komme kirken til gode.

Ropstad til kirketopper: – Det står ikke andre klare til å fylle tomrommetPanelsamtale om diakonale prosjekter. F.v. Morten Skauge, Astrid Holmsen Krogh, Inger Johanne Bolstad og Andreas Eidsaa jr. Foto: KA

Samarbeid mellom kirke og kommune

Lars Ueland Kobro er prosjektleder og forsker ved fakultet for helse- og sosialvitenskap hos Universitet i Sørøst-Norge. Han foreleste om samskaping som strategi for sosial innovasjon.

Under fanen «En diakonal folkekirke – slik gjør vi det» tok konferansen for seg Granavolden-erklæringens utsagn om at «regjeringen vil stimulere til økt samarbeid mellom kommunene og trossamfunnene for å løse sosiale og diakonale utfordringer».

Deltakerne fikk presentert tre konkrete eksempler på slikt samarbeid fra henholdsvis Inger Johanne Bolstad (diakonal prosjektleder i Kristiansand kirkelige fellesråd), Andreas Eidsaa jr (kirkeverge i Sandnes) og Astrid Holmsen Krogh (kirkeverge i Bærum).

I den påfølgende panelsamtalen deltok også Morten Skauge, kommunestyrerepresentant (H) og leder i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i Bærum kommune. Samtalen ble ledet av kommunikasjonssjef i KA, Trygve W. Jordheim.

 

FAKTA: Storkommunekonferansen

  • Årlig konferanse i regi av KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.
  • Konferansen er for fellesrådsledere, kirkeverger og proster i de 25 største kommunene og fra de to stiftsbyene som ikke er i denne kategorien.
  • Årets konferanse fant på Gardermoen 3. juni og hadde sosial samskaping som hovedtema.
Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone