80 deltok på ny kirkebyggkonferanse

Direktør i Norsk Eiendom, Thor Olaf Askjer, holdt foredrag på Kirkebygg- og gravplasskonferansen 2019 på Scandic Helsfyr. Foto: KA
Publisert: 23/05/2019
«Denne konferansen har så spennende og variert innhold at den må bli obligatorisk for alle som har fagansvar for kirkebygg og gravplasser», konkluderer en av deltakerne på KAs nyskapning.

– Å være byggherre er ikke det samme som å være Vår Herre, sa direktør i Norsk Eiendom, Thor Olaf Askjer, under sitt foredrag på Kirkebygg- og gravplasskonferansen 2019 på Scandic Helsfyr.

Han tok for seg foreslåtte endringer i byggherreforskriften og hvilket ansvar som hviler på en byggherre når det gjelder sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i forbindelse med byggearbeider.

– Må bli obligatorisk for alle

«Denne konferansen har så spennende og variert innhold at den må bli obligatorisk for alle som har fagansvar for kirkebygg og gravplasser. Den inspirerer og fører oss i riktig retning, med nok faglig innhold og referanser til at vi skjønner at vi må ta utfordringene på alvor.»

Slik lyder en av tilbakemeldingene etter at nesten 80 deltakere fra hele landet i to dager samlet seg for et bredt spekter av foredrag. Fellesnevneren i programmet var fokus på framtiden og de endringene man står overfor innen kirkelig eiendomsforvaltning. Derav også overskriften på konferansen: «Bedre rustet for det som kommer».

– Trenger større enheter

KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs understreket også viktigheten av å få samlet fagkunnskapen.

– Dagens kirkestruktur trenger å utvikle seg i retning av større enheter. Supplert av støttesystemer og faglige nettverk, som for eksempel konferanser som dette, vil en fortsatt lokalt forankret forvaltningsmodell likevel være best egnet til å håndtere kirkebygg og gravplasser på en faglig forsvarlig måte også i tiden fremover, sa hun i sin åpning.

Klimaendringer, enøk og miljø og bruk av ny teknologi er noen av emnene som ble tatt opp. Faglig sterke foredragsholdere fra institusjoner som NTNU, NIKU og Meteorologisk institutt, samt erfarne kirkeverger, har bidratt.

For alle som forvalter eiendom

– Det er første gang vi inviterer til en slik todagers konferanse, sier direktør for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA, Randi Moskvil Letmolie.

Hun mener konferansen har vært både spennende og innholdsrik.

– Målgruppen for arrangementet har vært dem som har ansvar for vedlikehold av kirkebygg: Kirkeverger, byggledere, prosjektledere, driftsledere og andre, avslutter Letmolie.

KA vil nå vurdere om Kirkebygg- og gravplasskonferansen skal bli et årlig arrangement.

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone