Faser ut oljefyring i kirkene

Solheim kirke i Bergen varmes nå opp med bergvarme. Foto: Arne M. Flatøy/Kirkebyggdatabasen
Publisert: 22/05/2019
I 2017 var det 25 kirker som fortsatt hadde fossilolje som varmekilde. Ved kommende årsskifte blir dette forbudt.

En rundspørring som KA har gjort blant de kirkelige fellesrådene som i 2017 oppga å ha kirker med oljefyr som varmekilde, viser at det jobbes aktivt med å fase ut disse før forbudet med fyring med mineralolje blir forbudt i de fleste bygninger fra 1. januar 2020.

– Energibruk i kirkebygg og andre bygg, samt gravplasser og krematorier, står for om lag 30 prosent av Den norske kirkes totale klimafotavtrykk. Alle tiltak, både små og store, som er med på å redusere fotavtrykket er viktige og et riktig steg i riktig retning, sier direktør i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA, Randi Moskvil Letmolie.

Går over til biobrensel

Noen av dem som hadde oljefyring i 2017 har allerede gått over til annen type oppvarming. En av disse er Solheim kirke i Bergen, der det ble installert bergvarmeanlegg i 2018, opplyser kirkebyggsjef Arne Tveit i Bergen kirkelige fellesråd.

Kirkeverge i Trondheim, Kjell Inge Nordgård, hadde én kirke på gammeldags fyring da KAs undersøkelse ble gjort i 2017. Denne kirken har nå fått annen varmekilde, forteller han.

Jar kirke i Bærum har byttet ut mineralolje med biodiesel, opplyser kirkeforvalter eiendom i Bærum kirkelige fellesråd, Finn-Ole Langø. Vivestad kirke i Re i Vestfold har også gått over til biologisk brensel, ifølge kirkeverge Per Astrup Andreassen.

Jobber med saken nå

Det samme skal skje med tre kirker i Oslo i løpet av året, forteller kirkeverge Robert Wright. Den fjerde Oslo-kirken på mineralolje, Torshov kirke, skal få bergvarme.

De fleste andre fellesrådene melder om at de fortsatt fyrer med mineralolje, flere i kombinasjon med elektrisk oppvarming, men at de utreder alternativer med tanke på forbudet som trer i kraft om et drøyt halvår. Noen opplyser at de er en del av kommunens prosjekt med utfasing av oljefyring og at de derfor ikke sitter på detaljer om fremdriften.

 

FAKTA: Forbud mot oljefyring

Fra 1.1.2020 blir det forbudt å fyre med mineralolje i boliger, offentlige bygg og næringsbygg (yrkesbygg) fra 2020. For visse typer bygg trer forbudet i kraft fra 2025. Dette gjelder blant annet driftsbygninger i landbruket og sykehusbygg med døgnkontinuerlig pasientbehandling.

Mineralolje er definert som lett og tung fyringsolje, fyringsparafin og andre brensler av mineralsk opprinnelse som er flytende ved standard trykk og temperatur.

All fossil mineralolje som kan brukes i en oljekjel eller parafinkamin til å varme opp en bygning er omfattet av forbudet. 

Kilde: regjeringen.no

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone