KA bidrar med nyttige verktøy til Klimapilegrim

Fra Klimapilegrim 2015. Fra venstre biskop i Borg, Atle Sommerfeldt, kronprinsesse Mette-Marit, Anne-Marie Helland, tidligere generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, kronprinsesse Victoria og biskop Per Eckerdal i Göteborg stift. Kirkens Nødhjelp
Publisert: 02/05/2019
Hvordan påvirkes kirkene av klimaendringene? Hvordan påvirker kirkene miljøet? Alt dette finner du svar på i helt nytt ressursmateriale utarbeidet av KA.

– Energi og miljøproblematikk er noe vi i KA jobber stadig mer med, spesielt i forbindelse med kirkebyggene våre. Derfor var det helt naturlig at vi kunne bidra med vår kunnskap og ressurser inn i arbeidet med Klimapilegrim, sier direktør for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA, Randi Moskvil Letmolie.

Klimapilegrim er en nasjonal, tverrkirkelig folkebevegelse for klimarettferdighet.

I forbindelse med årets arrangementer ble KA utfordret av Kirkerådet til å bidra med ressurser som kunne brukes i forbindelse med planleggingen av lokale pilegrimsvandringer over hele Norge.

Har fagkunnskapen

Det ble satt ned en arbeidsgruppe som i hovedsak begynte å arbeide med to områder når det gjelder kirken og klima: Hvordan påvirkes våre, ofte verneverdige, kirkebygg av klimaendringene, og hvordan påvirker kirken og kirkelivet miljøet rundt seg.

Arbeidsgruppen kunne støtte seg på mye av den fagkunnskapen og tallmaterialet som allerede finnes i KA. Blant annet gjelder dette råtekart fra nøkkeltallsrapporten fra 2017, samt tall som viser Den norske kirkes klimaavtrykk.

Nyttige verktøy

Ressursene KA har bidratt med er tenkt brukt i forbindelse med forberedelsene til de lokale klimapilegrimsarrangementene.

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone